Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku.

Ključni cilj zakona je sprejetje nekaterih ukrepov, ki bi posredno ali neposredno pripomogli k zmanjšanju negativnih posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost. Predmet zakonskega urejanja pa je tudi odprava nejasnosti določb in neskladij, ki so nastala v zakonu zaradi uveljavitve drugih zakonov.

Glavni cilj sprememb zakona je vključiti take ukrepe, ki imajo neposredno takojšnje in vidne učinke na blažitev posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost. Pri tem smo upoštevali še naslednje cilje:

– zmanjšati nespoštovanje predpisov glede uporabe dovolilnic;
– odpraviti posamezne administrativne ovire, kar bo posredno ali neposredno pripomoglo k blažitvi posledic gospodarske krize;
– izboljšati nadzor prevoznikov in zagotoviti učinkovitejše sankcioniranje v primeru kršitev;
– vzpostaviti kazni primerljive s kaznimi v drugih državah.


Pri pripravi predloga zakona so upoštevana naslednja načela :

– učinkovitega nadzora tujih prevoznikov pri uporabi dovolilnic na teritoriju Republike Slovenije;
– enakosti pred zakonom tako tujih kot domačih prevoznikov, kar v dosedanji praksi ni bilo tako;
– ekonomičnosti v smislu odpravljanja nepotrebnih dodatnih administrativnih ovir in s tem dodatnih finančnih bremen;
– odprave nejasnosti pri nadzoru cestnega prometa tako v mednarodnem kot notranjem prometu;
– višina kazni za prekrške se prilagaja mednarodnim standardom
– -  sistemska ureditev za voznike iz tretjih držav v smislu izdaje izkaznice vozniških kvalifikacijah.


Spremembe in dopolnitve ZPCP 2 so potrebne zaradi spremembe predpisov v direktivah in uredbah EU , ki jih je potrebno implementirati v slovenski pravni red