Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Imenovana dva nova člana medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem ReNPVCP za obdobje 2007-2011

Vlada Republike Slovenije je 01.02.2007 sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (skupaj za večjo varnost). V času od ustanovitve delovne skupine je prišlo do kadrovskih sprememb v posameznih resornih organih, zato se je pojavila potreba, da se v medresorsko delovno skupino imenujeta dva nova člana. Vse ostale točke sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine so ostale nespremenjene.

 

Vlada Republike Slovenije je danes potrdila spremembo omenjenega sklepa v II. točki in imenovala dva nova člana, to sta Roman Cenčič, nadporočnik, Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske ter Bojana Vogrinec, podsekretarka, Ministrstvo za pravosodje.

 

Vlada Republike Slovenije je potrdila, da operativna medresorska skupina nadaljuje z delom v naslednji sestavi:

 

vodja: Ljubo Zajc, sekretar - Ministrstvo za promet

 

člani:

–         mag. Andrej Justinek, višji svetovalec I -  Ministrstvo za notranje zadeve,

–         mag. Ivan Kapun, policijski svetnik - Generalna policijska uprava,

–         Uroš Lokošek, podsekretar - Ministrstvo za finance,

–         Vesna Petrič-Kerstin, sekretarka - Ministrstvo za zdravje,

–         Marija Urank, višja svetovalka III - Ministrstvo za šolstvo in šport,

–         Bojana Vogrinec, podsekretarka – Ministrstvo za pravosodje,

–         Roman Cenčič, nadporočnik – Ministrstvo za obrambo,

–         Zvonko Zavasnik – Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,

–         dr. Robert Jeroničič, sekretar – Ministrstvo za Promet, Direktorat za ceste,

–         mag. Bojan Žlender, vodja sektorja – Direkcija RS za ceste,

–         Tomaž Pavčič, podsekretar – Direkcija RS za ceste.

 

Pri delu medresorske delovne skupine sodelujejo tudi predstavniki lokalnih skupnosti in združenj:

 

–        Matko Urban, višji svetovalec - Združenje občin Slovenije,

–        Metod Kurent - Združenje občin Slovenije,

–        mag. Dragomil Bole – Slovenska cestna podjetja,

–        mag. Nataša Kovše – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,

–        Zlato Zaletel, sekretar - Zveza ZŠAM Slovenije,

–        Andrej Brglez - Avto-moto zveza Slovenije,

–        Robert Štaba - Avto-moto zveza Slovenije,

–        Ivan Voh - Slovensko zavarovalno združenje.