Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela sklepa o ustanovitvi AŽP

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (AŽP). Veljati bo začel dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novela Sklepa o ustanovitvi AŽP določa spremembe pri nalogah agencije zaradi novih nalog, ki so ji bile dodeljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu ter z Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi. Prav tako so dodatne naloge določene z  Direktivo 2007/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti, in sicer:
- izdaja, posodabljanje, zagotavljanje dvojnikov, začasen preklic in odvzem dovoljenja izvršilnim železniškim delavcem
- vodenje, objava in posodabljanje registra izdanih dovoljenj izvršilnim železniškim delavcem in register subjektov usposabljanja
- kontrola izdanih dovoljenj in spričeval na celotnem področju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji
- nadzor rednih preverjanj telesnih in duševnih sposobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj izvršilnih železniških delavcev; izdaja, začasen  preklic ali odvzem pooblastila subjektom usposabljanja izvršilnih železniških delavcev; zagotavljanje stalnega nadzora v zvezi z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj in spričeval, ki so že zajeta v sistemu varnega upravljanja.

Predlog Sklepa med drugih prinaša tudi spremembo glede izvolitve predsednika agencije, ki ga  izvoli Svet agencije in to ne več na predlog ustanovitelja, ter določitev, da direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča oseba, ki jo s posebnim pooblastilom določi direktor izmed vodij notranjih organizacijskih enot ali svetovalcev direktorja.