Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Luki pooblastilo vlade za opravljanje funkcij javnega značaja

Vlada je na današnji seji sprejela ugotovitveni sklep, s katerim je kot pogodbena stranka Koncesijske pogodbe na Luko Koper, d.d. prenesla pooblastilo za opravljanje funkcij javnega značaja, ki zajemajo vodenje pristanišča in ostale dejavnosti, ki so predmet koncesijske pogodbe in jih mora koncesionar opravljati v svojem imenu in za svoj račun.

Gre zlasti za opravljanje naslednjih nalog:
• usklajevanje dejavnosti za nemoteno opravljanje prekladalnih storitev, skladiščenje in hrambe ter notranjih premikov blaga
• usklajevanje dejavnosti za nemoteno opravljanje pomorskega potniškega prometa
• skrb za nakup naprav in opreme za opravljanje dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje pristanišča (viličar, dvigala in druga podobna oprema) in njihovo upravljanje
• skrb za vzdrževanje reda v pristanišču (varovanje, promet, požarna varnost, varstvo pri delu)
• skrb za varstvo okolja, ki zajema zagotovitev vseh predpisanih varnostnih ukrepov za preprečitev onesnaženja morja in širjenja izlitih tekočin v morje ter načrtovanje in izvedbo ukrepov pri opravljanju pristaniških dejavnosti na način, ki čim manj obremenjuje okolje
• skrb za opravljanje obrambnih in varnostnih nalog oziroma nalog za zaščito in reševanje ali podporo tem nalogam v zvezi z odzivanjem države na nesreče ali krizne situacije oziroma za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali na podlagi mednarodnih pogodb, skladno s koncesijsko pogodbo
• skrb za čistočo kopnega in vodnega prostora v pristanišču (usklajevanje dejavnosti za nemoteno izvajanje predpisanih ukrepov ravnanja z odpadki ter dejavnosti izvajanja gospodarske javne službe zbiranje odpadkov s plovil).