Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Več denarja za posodobitev proge Pragersko–Hodoš

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v Načrtu razvojnih programov Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo vrednost projekta št. 2423-07-0010 ''TEN-Strokovne podlage za progo Pragersko–Hodoš'' povečala na 16.276.551,71 evra.

Vrednost projekta je z 8.258.188,31 evra narasla na danes potrjeno vrednost zaradi povečanega obsega del, povezanega z izdelavo projektne dokumentacije PGD in projekta za razpis za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš. Gre za številne dodatne posege, ki prvotno niso bili načrtovani, niti niso bili zajeti v Odločbi EK. Navedeno vključuje rekonstrukcije železniških postaj v Ljutomeru, Ivanjkovcih, Murski Soboti, obsežnejšo rekonstrukcijo osrednjega dela železniške postaje na Ptuju, rekonstrukcijo postajališč Šikole, Strnišče, Hajdina, Ormož mesto, Ljutomer mesto in Veržej, razširitve dveh obstoječih mostov in osem prepustov na progi Ormož–Murska Sobota–Hodoš–d.m., obsežnejše geološke, geomehanske in hidrogeološke raziskave, novelacijo in dopolnitev poročila o vplivih na okolje ter potrebno izvedbo revizije dokumentacije PGD.