Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Začetek priprave državnega prostorskega načrta za letališče Portorož

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za letališče Portorož.

Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta vsebuje podrobnejšo določitev območja, za katerega se pripravlja državni prostorski načrt, obveznosti v zvezi s financiranjem priprave državnega prostorskega načrta, roke za pripravo državnega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki naj v 30 dnevih podajo razvojne potrebe skladno z državnim strateškim prostorskim načrtom in glede na svoje časovne prioritete, ter nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti in način pridobitve strokovnih rešitev.

Letališče Portorož ima zaradi dimenzij vzletno-pristajalne steze številne omejitve glede zagotavljanja varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa. S podaljšanjem vzletno-pristajalne steze za približno 200 m do skupne dolžine 1400 m, in sicer v smeri mejnega prehoda Sečovlje za približno 140 m ter v smeri kanala Drnica za približno 60 m, bodo postavljeni temelji za dolgoročnejše rešitve v povezavi z letališčem. Znotraj območja letališča bodo obnovljeni in dograjeni infrastrukturni objekti, naprave in sredstva letališča; objekti, naprave in sistemi navigacijskih služb zračnega prometa; objekti, potrebni za vzdrževanje in hangariranje zrakoplovov, in objekti, namenjeni drugim spremljajočim dejavnostim. V vplivnem območju letališča, zunaj njegovih definiranih meja, kjer se nahajajo glavna cesta Sečovlje-Buje in stanovanjski ter drugi objekti bodo izvedene ureditve za omilitev vplivov in izogibanje tveganj za zračni promet ter ureditve, s katerimi bo zadoščeno veljavnim predpisom s področja letalstva.