Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada o predlogu sprememb sporazuma o zračnem prometu med ES in ZDA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališč, s katerim podpira Predlog Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije o 1) sklenitvi ter 2) podpisu in začasni uporabi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani (dokument Sveta št. 9435/10 ADD 1 z dne 6. 5. 2009). Predlog stališča je vlada poslala v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Republika Slovenija je leta 2008 že ratificirala navedeni sporazum, ki v 21. členu izrecno določa obveznost nadaljevanja pogajanj na t.i. drugi stopnji, prav tako pa opredeljuje tudi okvirno vsebino pogajanj. Če sporazum na drugi stopnji ne bi bil dosežen do 30. novembra 2010, že ratificirani sporazum določa možnost obeh pogodbenih strani, da se odločita za odreditev mirovanja pravic.

 

Predlog sprememb sporazuma vključuje naslednje nove določbe oziroma spremembo obstoječih sporazumov:

  • uvaja postopek za dodatne priložnosti za tuje naložbe v letalskem sektorju
  • omogoča nadaljnje odpiranje dostopa na trg, vključno z nadaljnjim dostopom letalskih prevoznikov iz Evropske unije do zračnih prevozov, ki jih financira vlada ZDA
  • določa nadaljnjo krepitev regulativnega sodelovanja na vseh področjih letalske politike, predvsem pri obravnavanju vplivov letalstva na okolje (Določena je namreč pravna obveznost glede vzajemnega priznavanja regulativnih ugotovitev druge pogodbenice v zvezi s sposobnostjo in državljanstvom letalskega prevoznika. To bo znatno zmanjšalo regulativno obremenitev za letalske prevoznike in regulativne organe. Cilj sporazuma pa je tudi bistveno znižati siceršnje stroške tega sektorja.)
  • vključitev t.i. socialni razsežnosti zagotavlja, da bodo nadaljnje odpiranje trga spremljali visoki standardi dela in da nove priložnosti, ki jih bo ustvaril protokol, ne bodo ogrožale pravic, povezanih z delom
  • določena je trdna zaveza pogodbenic glede omejitve ali zmanjšanja vpliva mednarodnega letalstva na okolje
  • določena je tudi okrepljena vloga skupnega odbora, kateremu omogoča obravnavanje nezdružljivih regulativnih pristopov, vzajemno priznavanje odločanja in spodbujanje sodelovanja na številnih dodatnih področjih, vključno z upravljanjem zračnega prometa, spodbujanjem, varnostjo in sodelovanjem z drugimi državami.