Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za delni program odprave posledic poplav škode na državni cestni infrastrukturi skoraj štiri milijone evrov

Vlada je na današnji seji sprejela delni program odprave posledic neposredne škode na državni cestni infrastrukturi zaradi poplav v času od 16. do 19. septembra 2010 v skupni višini 3.984.029,04 EUR. Ta znesek se zagotovi iz sredstev Rezerve proračuna Republike Slovenije, namenjen pa je plačilu že izvedenih nujnih del za vzpostavitev prevoznosti na podlagi predloženih in potrjenih ustreznih dokazil s strani koncesionarjev.

Obilne padavine, ki so tiste septembrske dni zajele skoraj celotno Slovenijo (z izjemo severovzhodnega dela), so povzročile ogromno škodo na cestni infrastrukturi, ki je v upravljanju Direkcije RS za ceste. Na petnajstih lokacijah je prišlo do poškodb večjih razsežnosti, na 780 lokacijah pa so bila potrebna manjša popravila. Koncesionarji po posameznih območjih so takoj pristopili k izvedbi najnujnejših del za vzpostavitev prevoznosti ter k zavarovanju nevarnih cestnih odsekov in postavitvi zapor, kjer promet ni bil več mogoč. Tam, kjer so bile ceste samo poplavljene, so bile zapore odstranjene takoj, ko se je voda odtekla, kjer so bili deli cest odtrgani, pa se je pristopilo k takojšnji sanaciji vzpostavitve zasilne prevoznosti. Stroški tega delnega programa na državni cestni infrastrukturi torej izhajajo iz že vzpostavljene  prevoznosti in znašajo 3.984.029,04 EUR.

Med obravnavo te točke je vlada še naložila Ministrstvu za promet, da ji celovit program odprave posledic neposredne škode na državni prometni infrastrukturi predloži v obravnavo najkasneje do konca tega meseca.