Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ljubo Zajc na čelo AVP, Bojan Žlender pa na čelo DP

Vlada je na predlog sveta Agencije za varnost prometa (AVP) s 1. januarjem 2011 imenovala Ljuba Zajca za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ljubo Zajc je končal srednjo policijsko šolo v Tacnu in Višjo šolo za notranje zadeve v Ljubljani, diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorski študij pa trenutno opravlja na Fakulteti za varstvoslovje.

Delovno pot je začel 1981 na policijski postaji kot policist, po končanem višješolskem študiju pa je opravljal dela in naloge pomočnika komandirja, odgovornega za varnost cestnega prometa. Deset let kasneje se je zaposlil na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani, kjer bil raziskovalec, asistent in predavatelj za področje varnosti prometa. Vseskozi je skrbel za razvoj policijske stroke na področju varnosti cestnega prometa ter preiskovanja in preprečevanja prometne delinkvence. Leta 1997 se je pridružil javnim uslužbencem najprej na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je po slabem letu prevzel vodenje sektorja prometne policije, leta 2006 pa je prišel na Ministrstvo za promet, kjer je danes generalni direktor Direktorata za promet. V tem času je bil odgovoren za nacionalno prometno politiko in soustvarjal evropske prometne politike kot član številnih mednarodnih delovnih teles in komisij. Je tudi avtor več kot 50 strokovnih člankov s področja varnosti cestnega prometa ter preiskovanja in preprečevanja prometne delinkvence.

 

Ob tem je vlada na današnji seji z 31. decembrom 2010 tudi razrešila Ljuba Zajca z mesta generalnega direktorja Direktorata za promet (DP) v Ministrstvu za promet ter za vršilca dolžnosti s 1. januarjem 2011 imenovala mag. Bojana Žlendra, in sicer za obdobje do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Bojan Žlender je že od leta 2003 na čelu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki se je iz prvotno samostojnega organa preoblikoval v sektor pri  Direkciji Republike Slovenije za ceste, nato pa preselil v letos novoustanovljeno Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa.

Bojan Žlender je magister prometne psihologije in ima pomembne organizacijske kompetence za vodenja samostojne organizacije, strokovnih komisij, delovnih skupin, priprave programov in načrtov na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, varnosti prometa ter zakonodaje s področja varnosti prometa.

Bojan Žlender bo torej na čelu prometnega direktorata s 1. januarjem 2011 zamenjal Ljuba Zajca, ki ga vlada – kot že zapisano – z istim dnem imenuje na čelo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.