Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izdana Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlagana uredba se izdaja zaradi uskladitve pravnega reda Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije. S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2006/ES določajo pristojni organi in sankcije za kršitev določb Uredbe 1107/2006/ES.

Predpisane globe so v skladu z drugim odstavkom 17. člena Zakona o prekrških, po katerem se lahko predpiše globa:
- za posameznika v razponu od 40 do 5.000 evrov
- za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, v razponu od 200 do 150.000 evrov
- za pravno osebo v razponu od 200 do 250.000 evrov; če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 400 do 500.000 evrov, in
- za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti pa v razponu od 40 do 10.000 evrov.