Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z novimi sistemskimi spremembami in danes določeno ceno programa usposabljanja za voznike se njegova skupna cena znižuje za 25 evrov

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi cene vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Cena tega programa bo 125 evrov, ob tem pa se strošek za kandidata za voznika znižuje za okrog 150 evrov glede na pogoje, ki jih določa novi Zakon o voznikih - tako bo skupni strošek za kandidata za voznika po novem dejansko za 25 evrov nižji.

Po novem Zakonu o voznikih se zmanjšuje število ur teoretičnega usposabljanja v šolah vožnje s sedanjih 40 na 20 ur, ukinja se društveni izpit, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika pa se ukinja vožnja odličnosti. S temi spremembami se bo cena celotnega usposabljanja znižala za okrog 150 EUR. Z danes sprejeto uredbo je določena cena novega programa v višini 125 evrov, kar dejansko pomeni, da bo skupna cena usposabljanja za voznike nižja za 25 evrov.

Ob tem pa je potrebno poudariti, da se kakovost usposabljanja ne bo znižala, saj je vsebina vožnje odličnosti vključena v program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje ter v program dodatnega usposabljanja voznika začetnika.
Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1, ki se je pričel uporabljati z letom 2005, je namreč določil, da mora voznik začetnik opraviti program dodatnega usposabljanja v skupnem trajanju dvanajst ur. Program vsebuje: vožnjo odličnosti, vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Rok za njegovo izvajanje pa se je z novelami ZVCP-1 podaljševal in se je dejansko pričel izvajati šest let po uveljavitvi, 13. avgusta letos.

Vožnjo odličnosti po posebnem programu izvajajo avtošole, izvajanje programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pa zagotavljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, in jih za to pooblasti Javna agencija RS za varnost prometa. Cena slednjega je določena s to uredbo.

Pri oblikovanju te cene so bili upoštevani stroški, ki jih ima pooblaščena organizacija z izvedbo navedenega programa, ki vključuje najem poligonov, strošek trenerja varne vožnje, strošek za osebo, ki izvede dodatno usposabljanje v delu skupinskih delavnic ter strošek obveznega nezgodnega zavarovanja udeleženca oziroma voznika začetnika v delu vadbe varne vožnje.

Pogoji, ki jih mora poligon izpolnjevati so predpisani s podzakonskim aktom izdanim na podlagi ZVCP-1, skupinske delavnice pa lahko izvaja oseba s predpisano univerzitetno izobrazbo s področja psihologije, psihiatrije, sociologije, pedagogike, andragogike ali prometa.
---------------------
1  Upoštevana je trenutna cena tečaja CPP, ki znaša za 40 ur 70 EUR, in cena ure vožnje v šoli vožnje, ki znaša 23 EUR pri šoli vožnje AMZS.