Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dodatna pojasnila poslancu Černaču

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača glede odškodnin, ki jih je izplačal DARS, d.d., in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Poslanec Zvonko Černač je zahteval dopolnitev odgovora na svoje vprašanje, na katero je dobil odgovoril že pred mesecem dni. Zanima ga, 1) zakaj vlada podpira škodljive odločitve pri upravljanju gospodarskih družb v državni lasti, in 2) zakaj Agencija za upravljanje kapitalskih naložb ne razreši nadzornega sveta DARS. 

V odgovoru vlada poslancu ponovno pojasnjuje, da se ne sme vmešavati v vsakodnevno vodenje državnih podjetij, saj Zakon o upravljanju kapitalskih naložb (ZUKN) vzpostavlja načela upravljanja ob odsotnosti vplivov dnevne politike. Vlada zato ne more vplivati na odločitve gospodarskih družb; o njihovi škodljivosti presojajo njihovi organi nadzora oziroma drugi pristojni organi. Prav tako pojasnjuje, da ZUKN izrecno določa, da je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) samostojen in neodvisen državni organ, ki ne odgovarja vladi, temveč Državnemu zboru. Razrešitev nadzornih svetov gospodarskih družb v lasti RS je v pristojnosti Agencije, ki je vlada s tem v zvezi ne more klicati na odgovornost.

V zvezi s konkretno zadevo pa je AUKN pojasnila, da je nadzorni svet DARS pričel z nadzorom nad postopki, ki so privedli do sporne odškodnine razlaščencu Kovačiču, kar je ugotovilo Računsko sodišče. Na osnovi ugotovitev nadzornega sveta bo lahko podana ocena o odgovornosti nadzornega sveta v konkretni zadevi oziroma bodo po potrebi posamezni njegovi člani razrešeni.