Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uredba o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena. Veljati bo začela dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Aerodrom Maribor, d.o.o., ki je imetnik obratovalnega dovoljenja letališča Edvarda Rusjana Maribor, je Ministrstvu za promet podal pobudo, da se obratovanje tega letališča zagotovi v pogojih gospodarske javne službe, ker ga v tržnih pogojih ni mogoče zagotoviti. V podobnem položaju je tudi Aerodrom Portorož, d.o.o., ki je obratovalec letališča Portorož.

Obe podjetji namreč že vrsto let izkazujeta izgubo, ker letališči nimata zagotovljenega zadostnega obsega prometa. Izgube na letni ravni znašajo tudi več sto tisoč evrov, kar dokazuje, da obratovanja javnih letališč Maribor in Portorož ni mogoče zagotoviti v tržnih pogojih.

Ker sta obe javni letališči državnega pomena, je treba v skladu s četrtim odstavkom 158. člena Zakona o letalstvu zagotoviti obratovanje teh dveh javnih letališč za mednarodni promet v pogojih gospodarske javne službe. Ugotovljeno je bilo, da je primerna oblika koncesionirana gospodarska javna služba.

Zagotovitev obratovanja mariborskega letališča je pomembno tudi s stališča črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt prenove letališke infrastrukture, ki zajema obnovo in dograditev potniškega terminala ter zamenjavo iztrošene opreme in obnovo objektov letaliških služb v vrednosti približno 15 milijonov evrov (od tega je 11,1 milijona evrov evropskih sredstev).