Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Veljati začne novela Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu

To soboto, 26. februarja, začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 9/11). Z novelo zakona se nacionalna ureditev prilagaja spremembam pravnega reda Evropske unije in revidiranim omejitvam odgovornosti letalskih prevoznikov v okviru Montrealske konvencije.

Prilagoditev pravnemu redu Evropske unije se nanaša na Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje. Ta uredba je namreč uveljavila spremembe določb glede odgovornosti v zvezi s prtljago in tovorom tako, da najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 1.131 SDR za potnika (prej 1.000 SDR); za odgovornost v zvezi s tovorom pa najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 19 SDR za kilogram (prej 17 SDR).

Glede sprememb omejitev odgovornosti letalskih prevoznikov je Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) revidirala omejitve odgovornosti letalskih prevoznikov v okviru določb 24. člena omenjene konvencije, s sklicevanjem na faktor inflacije, ki ustreza akumulirani stopnji inflacije od dneva začetka veljavnosti Montrealske konvencije. ICAO je ugotovila, da je faktor inflacije od 4. novembra 2003, ko je začela veljati Montrealska konvencija, presegel prag 10 odstotkov, po katerem je treba prilagoditi omejitve odgovornosti. Slednje so bile zato ustrezno revidirane.
Podrobnejša informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji je objavljena na naših spletnih straneh (http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/letalstvo/zbornik_letalskih_predpisov/informacija_o_spremembi_omejitev_odgovornosti_po_montrealski_konvenciji/.

Glej tudi povezave:
- Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0285:SL:NOT 

- SDR (Special Drawing Rights - posebne pravice črpanja, kot jih določa Mednarodni denarni sklad) http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm

- Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) http://www.icao.int/