Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada odgovorila Ribiču o sodelovanju z Mehdornom

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor poslancu Janezu Ribiču in ga skladno s poslovnikom poslala predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada je v januarju prejela pisno poslansko vprašanje Janeza Ribiča v zvezi s prejemki posebnega svetovalca Vlade Republike Slovenije Hartmuta Mehdorna, ki ji je svetoval pri projektu Slovenskega logističnega holdinga, ter ga odstopila v reševanje Ministrstvu za promet.

Na Ministrstvu za promet smo pripravili odgovor poslancu Janezu Ribiču, v katerem ugotavljamo, da v zvezi z neposrednim svetovanjem pri projektu logističnega holdinga ni bilo izvedenega javnega razpisa, ker gre za naročila male vrednosti.

Za kritje stroškov, povezanih s projektom Slovenskega logističnega holdinga, po katerih v poslanskem vprašanju sprašuje gospod Ribič, smo iz svojih proračunskih postavk zagotovili in izplačali sredstva v skupni višini 51.002,18 evra, in sicer z dveh postavk Ministrstva za promet: 7652 – »Razvoj in urejanje prometa« ter 3345 – »Materialni stroški«.

Podrobno pojasnjeni stroški po vprašanjih poslanca:
• na to temo sta bili izvedeni dve konferenci na Gradu Brdo, Predoslje 39, katerih skupni stroški so znašali 3.681,29 evra
• stroški študij oziroma priprav odgovorov na pravna in ekonomska vprašanja, ki sta jih za Vlado RS pripravila Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Fakulteta za management v Kopru, so bili skupaj 41.880,00 evrov
• stroški za poti in nočitve so znašali skupaj 5.440,89 evra, podlaga za njih pa je pogodbena oziroma v naročilnicah.
• resorni ministrstvi za promet in finance nimata odprtih obveznosti, vezanih na projekt slovenskega logističnega holdinga niti do svetovalne družbe Roland Berger. V mesecu februarju (4.2.2011 in 23.2.2011) sta prišla na Ministrstvo za promet opomina za neplačan račun v višini 476.000,00 EUR, ki ju je poslala svetovalna družba Roland Berger. Računa nimamo zavedenega; imamo njihov dopis z dne 17.12.2010, ki omenja tudi račun. Ne glede na to vse zavračamo, ker ni bilo izvedeno javno naročilo in ker nimamo sklenjene nikakršne pogodbe s svetovalno družbo Roland Berger in posledično tudi ni podlage za plačilo zahtevane vsote.