Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih Medvladne slovensko italijanske komisije za izgradnjo železniške povezave Trst – Divača

Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom ministra za promet o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih Medvladne slovensko italijanske komisije za izgradnjo železniške povezave Trst – Divača.

Poročilo zajema aktivnosti v okviru neformalnih srečanj medvladne komisije, aktivnosti delovne skupine, vsebino Sporazuma o projektu podpisanega v Trstu oktobra 2010, delo skupnega izvršilnega telesa ter poročilo s seje Medvladne slovensko – italijanske komisije januarja 2011.

Na neformalnem srečanju medvladne komisije decembra 2009 je italijanska stran predstavila nove trase izvedbe železniške proge Trst – Divača. Medvladna komisija je sicer že junija 2008 potrdila variante poteka nove proge, ki so bile obdelane v študiji izvedljivosti.

Delovna skupina v obdobju med januarjem in oktobrom 2010, ko se je delovna skupina sestala štirikrat. Dogovorjeno je bilo, da se prične s projektiranjem nove proge, katere trasa se išče v koridorju obstoječe dvotirne proge v smeri Divača – Sežana – Opčine – Nabrežina, v okviru načrtovanja in projektiranja nove proge pa se upošteva, da je to nova proga Trst – Divača in skladno s tem koridorska proga z vsemi karakteristikami, ki iz tega izhajajo. Poleg tega je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za interoperabilnost, vse aktivnosti, ki jih bo potrebno izpeljati (v prvi fazi), pa se povezujejo z že izdelano študijo upravičenosti za to progo in pomenijo dopolnitev te študije z novo varianto. Na podlagi teh dejstev sta italijanski in slovenski projektant izdelala idejno zasnovo možnih tras nove proge v smeri Divača – Nabrežina.

V Trstu je bil oktobra 2010 podpisan sporazum o projektu.  Evropska komisija je namreč Sloveniji in Italiji decembra 2008 izdala odločbo, s katero je odobrila sofinanciranje čezmejnega projekta izdelave študije in projektne dokumentacije za novo železniško progo Trst – Divača, ki je del 6. Prednostnega projekta in s tem tudi vključena v TEN železniško omrežje Skupnosti. Iz Odločbe izhaja, da se udeleženca z internim sporazumom lahko dodatno dogovorita o obveznostih, ki se nanašajo na pripravo natančnejšega načrta črpanj sredstev.

Skupno izvršilno telo je v tem času obravnavalo dokončanje študije upravičenosti za traso v novem koridorju Sežana – Divača – Opčine – Nabrežina, sklenitev pogodbe za izdelavo idejnih projektov v letu 2010, izdelavo idejnih projektov v letu 2011 ter ustanovitev EEIG do konca junija 2011.

Na seji Medvladne slovensko – italijanske komisije januarja 2011, ki ji je predsedovalo Ministrstvo za promet, pa so bile obravnavane naslednje teme: informacija o podpisu Sporazuma o projektu, informacija o vmesnem poročilu Evropske komisije o stanju na projektu, informacija o izdelavi pred študije izvedljivosti in potrditev ter podelitev mandata Skupnemu izvršilnemu telesu.