Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delitveni načrt družbe Slovenske železnice d.o.o sprejet

Vlada je na današnji seji sprejela Delitveni načrt družbe Slovenske železnice, d.o.o.

Delitveni načrt družbe Slovenske železnice, d.o.o. je pravna podlaga za izvedbo izčlenitve z ustanovitvijo novih družb v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki ga na podlagi 8. člena Zakona o družbi Slovenske železnice sprejme Vlada RS in je pripravljen skladno z Zakonom o družbi Slovenske železnice in 624. členom ZGD-1.

Tako bodo ustanovljene družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Slovenske železnice – Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. in Slovenske železnice – Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.

Skladno z delitvenim načrtom se prenos delov premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe na nove družbe opravi z univerzalnim pravnim nasledstvom, nove družbe pa kot univerzalni pravni naslednik vstopijo v vsa tista pravna razmerja, ki so v zvezi z nanje prenesenimi deli premoženja prenosne družbe.

Premoženje, pravice in obveznosti se prenašajo na posamezne družbe glede na dejavnost, ki jo bo opravljala posamezna družba. Prenesene pravice in obveznosti so vsebinsko povezane s prenesenim premoženjem in zaposlenimi, ki jih bodo prevzele posamezne družbe.

V skladu z Zakonom o družbi Slovenske železnice bo po ustanovitvi družb njihov edini ustanovitelj in družbenik prenosna družba SŽ, d.o.o., ki bo imela položaj obvladujoče družbe, novoustanovljene družbe pa bodo imele položaj odvisnih družb.