Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejet Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o..

Vlada je na današnji seji sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o. zajema spremembe, ki jih terja uskladitev z novo organiziranostjo po Zakonu o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), vključno z oblikovanjem pogodbenega koncerna.

S tem aktom se določa, da Slovenske železnice in odvisne družbe poslujejo po pravilih pogodbenega koncerna in ne več po pravilih dejanskega koncerna. Na novo tudi našteva dejavnosti družbe, ki so posledica spremenjene organiziranosti koncerna slovenskih železniških družb in ustanovitve treh novih odvisnih družbe za tovorni promet, potniški promet ter infrastrukturo.

Spremembe akta tudi razširjajo pristojnosti nadzornega sveta, in sicer da:
- nadzoruje delovanje koncerna slovenskih železniških družb in podaja mnenje k poročilu poslovodstva o pomembnejših poslovnih dogodkih koncerna slovenskih železniških družb in razmerjih odvisnih družb z obvladujoče družbo, ki ga poslovodstvo SŽ pripravi kvartalno ter
- daje mnenje k aktom, ki določajo organizacijsko strukturo koncerna.

Razširjene so tudi pristojnosti, h katerim daje nadzorni svet soglasje:
-  k strateškemu poslovnemu načrtu koncerna, ki ga pripravi poslovodstvo;
- k sklepu poslovodstva o načinu in postopku dajanju obveznih navodil odvisnim družbam,
- k sklepu poslovodstva, s katerim se določi višino omejitev, na katere je vezano poslovodstvo odvisnih družb za vodenje poslov odvisnih družb glede na določila pogodbe o obvladovanju.