Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sodelovanje pri pripravi nove generacije RRP 2014-2020

Direktorat za prostor uspešno sodeluje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo tako pri pripravi Strategije razvoja Slovenije kot tudi pri pripravi Regionalnih razvojnih programov za obdobje od 2014 do 2020 (v nadaljevanju: RRP 2014-2020) na podlagi dogovorjenih skupnih izhodišč za izboljšanje povezovanja prostorskega z razvojnim načrtovanjem na regionalni ravni. Priprava nove generacije RRP 2014-2020 se navezuje na pripravo državnih razvojnih dokumentov in upošteva evropske razvojne dokumente: Strategijo za EU 2020 ter Kohezijsko politiko 2014-2020.
 
Priprava RRP 2014-2020 poteka na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), ki podrobneje določa vsebino RRP in postopke. Direktorat za prostor je za pripravo RRP 2014-2020 vsem razvojnim regijam prvič doslej posredoval smernice s področja prostorskega razvoja z namenom, da se razvojne priložnosti oblikuje na osnovi prostorskih potencialov regij.
 
Priprava prostorskega dela RRP 2014-2020 in možnosti njihovega izvajanja z regionalnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju: RPN) je bila podrobneje obravnavana na delavnici, ki jo je 25. marca 2013 organiziral Direktorat za prostor za vse regionalne razvojne agencije.
 
Priprava RRP 2014-2020 je v polnem zamahu: regijski razvojni sveti in njihovi odbori so začeli z delom, pripravljen je bil prvi krog posvetovanja z regijami. Direktorat za prostor se bo aktivno udeležil drugega kroga posvetov po regijah, ki ga v aprilu in maju organizira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Ob aktivnejšem delu z regionalnimi razvojnimi agencijami v procesu priprave RRP 2014-2020 ugotavljamo, da občine zelo različno vstopajo v ta proces, zlasti pa zaostajajo s pripravo integriranih razvojnih projektov. Z namenom spodbuditi občine, da bi v procesu priprave RRP 2014-2020 bolje in aktivnejše sodelovale in se povezovale tako med seboj kot tudi z Regionalnimi razvojnimi agencijami, smo prioritete s področja prostorskega razvoja predstavili tudi na posvetu: "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo organiziralo 28. marca 2013 v Škofji Loki.

 

Več >