Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost po seji VRS

Vlada sprejela odgovor na uradni opomin EK
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe (2013)D/2336 z dne 22. 2. 2013 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz (b) in (c) točke 2. odstavka 2. člena, (c) točke 3. člena, 3. odstavka 19. člena ter 1. in 7. odstavka 21. člena Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (kršitev št. 2012/2221).
 
Kot ugotavlja Vlada RS, gre v glavnem za manjša odstopanja, ki jih bo RS popravila s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu, ki je v postopku v Državnem zboru RS. 
 
 
Mag. Tatjana Črnologar v.d. direktorice Javne agencije za civilno letalstvo RS

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo, s katero se z dnem 18. 4. 2013 mag. Mirka Komaca razreši z mesta vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.
Mag. Mirko Komac je 10. 4. 2013 podal odstopno izjavo, s katero je sam predlagal predčasno razrešitev z mesta vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS. 
 
Vlada je na današnji seji z odločbo za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije za civilno letalstvo RS, do imenovanja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS, vendar največ za šest mesecev, imenovala mag. Tatjano Črnologar.
 
 
Dr. Janez Požar imenovan za preiskovalca pomorskih nesreč

 

Vlada je na današnji seji sprejela odločbo, s katero je za preiskovalca pomorskih nesreč z dnem 18. 4. 2013 imenovala dr. Janeza Požarja. 
 
 
Vlada razrešila Antona Žagarja z mesta v.d. generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo

 

Vlada  je na današnji seji na podlagi odstopne izjave Antona Žagarja sprejela odločbo, s katero se z dnem 18. 4. 2013 Antona Žagarja razreši s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.