Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dodelitev sredstev za projekt: »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš – faza II«

Evropska komisija je 19.12.2013 projektu »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h – faza II: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah«, s sklepom o potrditvi, dodelila sredstva kohezijskega sklada. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 135,6 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in bo v višini 64,8 milijona evrov sofinanciran s sredstvi kohezijskega sklada.
 
Projekt je del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), in sicer železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–meja z Ukrajino, ki je prednostni projekt TEN-T št. 6 in poteka tudi po V. evropskem prometnem koridorju, ki je eden od desetih prednostnih železniških koridorjev med Evropsko unijo in drugimi evropskimi državami.  Ureditev nivojskih prehodov je nedeljiv del projekta posodobitve in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš, ki je bistven za izpolnjevanje zahtevanih standardov in zagotavljanje zmogljivosti za predvideno povečanje lokalnega in mednarodnega prometa. Obstoječi nivojski prehodi bi predstavljali ozka grla v železniškem in cestnem prometu. Zahtevali bi omejitve hitrosti, kar bi oviralo doseganje ciljev posodobitve celotne proge.
 
Temeljni cilj II. faze projekta je ureditev 78 nivojskih prehodov na progi, ki bo dosežen s pomočjo, in sicer:
• izgradnja 5 cestnih nadvozov, 12 podvozov in dveh podhodov za pešce;
• izgradnja ali rekonstrukcija 42 km povezovalnih cest;
• ureditev 27 nivojskih prehodov z avtomatskim zavarovanjem za predvideno povečanje hitrosti vlakov;
• ukinitev 32 nivojskih prehodov;
• nadgradnja dveh potniških postajališč (Cirovce in Grlava).