Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prejeta odločba o dodelitvi sredstev za projekt: »Obvoznica Krško od km 2.180 do 4.120«

Organ upravljanja v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodelil sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt izgradnje Obvoznice Krško. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 11,4 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in bo v višini 1,8 milijona evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru projekta je predvidena izgradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120, ki predstavlja preložitev dela obstoječe glavne ceste z desnega brega Save na levega. Investicija predstavlja nadaljevanje izvedbe severnega dela obvoznice, ki poteka od glavne ceste G1-5, kjer se v km 2.009 v krožnem križišču odcepi in preko novega mostu prečka reko Savo. Trasa obvoznice poteka vzporedno z železniško progo Zidani most – Dobova, vse do obstoječega mostu čez Savo v Krškem, kjer se priključi na obstoječo industrijsko cesto, ki vodi do Nuklearne elektrarne Krško.
 
Navedena investicija zajema gradnjo cestnega dela obvoznice, ki obsega: izgradnjo obvoznice v dolžini 1.940 m in protihrupne ograje v dolžini 489 m, preureditev priključka in križišča, ureditev komunalnih vodov ter krajinsko ureditev.
 
Izgradnja obvoznice bo razbremenila mesto Krško oz. staro mestno jedro prometnih obremenitev ter obenem omogočila krajši, neposreden in nemoten potek nove cestne povezave regionalnega pomena. Učinkovitejša in varnejša navezava bo povezovala razvojna oz. potencialno razvojna območja regijskega in občinskega pomena. Pozitivni vplivi na okolje po izgradnji predmetne obvoznice izhajajo iz vgradnje manj hrupnih obrabnih plasti vozišča, izvedbe protihrupnih ukrepov, ureditve sistema odvodnjavanja, prometne varnosti z ureditvijo javne razsvetljave ter ureditve krajinske arhitekture.