Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost po 56. seji Vlade RS

Izvedba priprave in uveljavitve nove prostorske in gradbene zakonodaje

Vlada RS je na današnji seji sklenila, da se sklep Vlade RS, št. 00403-2/2013/204 z dne 3. 4. 2014, sprejme in ustrezno popravi v delu, ki se nanaša na rok izvedbe priprave in uveljavitve nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer da je rok za sprejem na vladi november 2014, obravnava na seji Državnega zbora pa je predvidena najkasneje v juniju 2015.


Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva.

Uredba določa krog upravičencev do dodelitve sredstev. Pravna oseba, ki bo želela prejeti sredstva, se bo morala prijaviti na javni razpis in dokazati, da izpolnjuje pogoje. Spremenjena uredba bo opredelila upravičence za izkoriščenje 2.924.280,21 EUR in prihodnjih prilivov v obdobju 2014–2017 iz kupnin za dodeljevanje sredstev za naložbe na prednostnih področjih v javnem sektorju energetike. Upravičenci bodo izvajalci gospodarske javne službe: prenos električne energije in distribucija električne energije. Sredstva so zagotovljena na ministrstvu, pristojnem za energijo, v B-bilanci, proračunska postavka PP 130133 – Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva.
Spremenjena uredba se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti


Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti.  

Z uredbo  se določa prenehanje uporabe veljavne uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti.

Prenehanje uporabe bo imelo zgolj pozitivne učinke, saj bo mogoče brez izjemnih administrativnih posledic, ki trenutno obremenjujejo  postopke  oddajanja  površin  za spremljajoče dejavnosti, sklepati najemne pogodbe na mestih, ki so sedaj zaradi nefleksibilne ureditve nezasedena. Prav tako s prenehanjem uporabe ne bo nastala pravna praznina, saj se neposredno uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na njegovi podlagi izdaja uredba.

 


Pooblastitveni sporazum med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Agencijo za civilno letalstvo Slovaške republike


Vlada RS se je na današnji seji seznanila z nameravanim podpisom Pooblastitvenega sporazuma po členu 83bis ICAO med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Agencijo za civilno letalstvo Slovaške republike o izvajanju člena 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu za prenos nadzorstvenih nalog (operacije, vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti) nad zrakoplovi, za katere velja sporazum o upravljanju zrakoplova.


Zavrnitve pritožb pritožnikov

Vlada RS je na današnji seji  odločila, da se  zavrnejo pritožbe CALCIT, d.o.o.,  CPK, d.d., Rajko Čerin s.p, ter TERMIT d.d.zoper odločbe Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki se nanašajo na  odmero rudarske koncesnine za leto 2012.  Vlada RS je ugotovila, da so pritožbe neutemeljene.

 


Razrešitev in imenovanje  vodje organa za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor

Vlada RS je na današnji seji, z dnem 30. 4. 2014, zaradi nastopa dela v drugem organu, z mesta vodje preiskovalnega organa razrešila Romana Rovanška, pristojnega za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, organiziranega pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Na njegovo mesto pa je Vlada RS, z dnem 1.5. 2014, imenovala Tonija Stojčevskega, in sicer za obdobje 6 (šestih) mesecev.  Toni Stojčevski izpolnjuje vse pogoje za vodjo preiskovalnega organa za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, saj ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju letalstva in visoko izobrazbo ustrezne smeri.