Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

97. redna seja Vlade RS

Vlada podprla odgovor ministra Gašperšiča glede interpelacije

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča in podprla odgovor ministra.

Minister Gašperšič v odgovoru v celoti zavrača kot neutemeljene vse očitke iz interpelacije, ki jo je zoper njega 23. junija 2016 vložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS.

V razpravi v državnem zboru bo minister pojasnil utemeljenost in pravilnost svojih ravnanj in izpodbijal trditve navedene v interpelaciji.

 

Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest na območju koncesije št. 3

Vlada je na današnji seji izdala odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, na območju koncesije št. 3, gospodarski družbi CPK, d. d., iz Kopra. Koncesijsko pogodbo bo z izbranim kandidatom v imenu Republike Slovenije podpisal direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko.

Do roka za predložitev vlog, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji, sta prispeli dve vlogi, in sicer vlogi CPK, d. d., in Godina, d. o. o., s partnerjem CVP Inženiring, d. o. o. Strokovna komisija je v postopku ugotovila, da je vloge kandidata CPK, d. d., popolna in da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Kandidat  je bil pozvan k pogajanjem o cenah za obračun del rednega vzdrževanja državnih cest. Končna vrednost ponudbe CPK, d.d., znaša 29.793.945,79 evrov z DDV.

 

RS se strinja s podpisom in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

Vlada je na današnji seji podprla predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa.

Evropska komisija je s pogajanji dosegla sporazum o nekaterih vidikih zračnega prometa z Republiko Filipini, ki je najučinkovitejši instrument, da se vse obstoječe dvostranske sporazume o zračnem prevozu med državami članicami in Republiko Filipini uskladi s pravom EU.

Republika Slovenija z Republiko Filipini nima sklenjenega dvostranskega sporazuma. Skladno s sporazumom pa se spremenijo določbe dvostranskih sporazumov Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Švedske, Nemčije, Grčije, Madžarske, Luksemburga in Poljske.

 

Vlada podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih

Vlada je na današnji seji podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem, in ga poslala Državnemu zboru RS.

Vlada Republike Slovenije se strinja z uvedbo evropske definicije kolesa s pomožnim motorjem v besedilo zakona in s tem jasno postavljeno mejo med mopedi in kolesi s pomožnim motorjem. Enako se strinja tudi dodajanjem mopedov med izjeme pri pogoju dokazovanja izvora vozila, kot to velja za starodobnike, traktorje in traktorske priklopnike. Na ta način se bo omogočila registracija vseh mopedov. Strinja se tudi z dopolnitvijo besedila 50. člena glede rokov za opravljanje tehničnih pregledov vozil za vozila, ki še niso bila registrirana, njihova starost pa je večja od roka, ko bi enako registrirano vozilo moralo opraviti tehnični pregled vozila.
Vlada Republike Slovenije se strinja tudi s postavljenim prehodnim obdobjem, saj je potrebno za realizacijo sprememb in dopolnitev zakona pripraviti spremembe v podzakonskem aktu in urediti tudi ostale operativne zadeve za izvedbo vseh določb.

 

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

Vlada je na današnji seji podprla predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem, in ga poslala  Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa spreminja pojem kolesa, določa obvezno uporabo zaščitne kolesarske čelade za voznike in potnike na kolesih do dopolnjenega 18. leta starosti (s čimer se starostni pogoj uporabe zaščitne kolesarske čelade zvišuje iz starosti 14 let na starost 18 let), določa obvezno uporabo zaščitne čelade za voznike in potnike na mopedu, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h (ne glede na starost voznika oziroma potnika) in na novo določa pogoje za udeležbo mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, v cestnem prometu.

S predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa se, s ciljem večje prometne varnosti, sistemsko rešuje problematika vožnje mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Zato Vlada Republike Slovenije podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.