Skoči na vsebino

NOVICA

Enotna vozovnica za dijake zaživela, pričela se bo predprodaja za študente

Ministrstvo za infrastrukturo je v mesecu septembru uvedlo subvencionirano vozovnico IJPP in s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo.

Dijaki in študenti, ki so največja skupina uporabnikov javnega prevoza imajo z uvedbo integrirane vozovnice možnost, da na relaciji za katero imajo enotno vozovnico, uporabijo različne vrste prevoza (vlak, medkrajevni linijski avtobusni prevoz in mestni prevoz v Ljubljani in Mariboru) in uporabijo vozovnico pri vseh prevoznikih, ki vozijo na tej relaciji. Tako lahko izberejo prevoz, ki jim v določenem trenutku najbolj ustreza. Z enotno elektronsko vozovnico in možnostjo izbire načina prevoza in prevoznika, se tako izboljšuje ponudba in je uporaba javnega prevoza enostavnejša. 

 

V obdobju od 29.8.2016 do 8.9.2016 je bilo dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih izdanih 56.952 subvencioniranih vozovnic IJPP. Dijaki so kupili 31.881 mesečnih vozovnic, 1.841 polletnih in 20.426 letnih vozovnic. Možnost oddaje spletne vloge, ki bi bistveno skrajša postopke prodaje vozovnic na prodajnem mestu, je izpolnilo 7.079 dijakov.

 

Z mesecem oktobrom, ko se začne novo študijsko leto, bodo subvencionirano mesečno vozovnico IJPP lahko pridobili tudi študentje. Nakup enotne vozovnice IJPP bo v predprodaji možen že od 21.9.2016 naprej, na vseh prodajnih mestih IJPP. Da bi študentom omogočili kar se da hiter nakup vozovnice, ministrstvo ponovno poziva študente, da predhodno izpolnijo spletno vlogo.

 

Študenti in dijaki, ki so upravičeni do subvencionirane vozovnice, lahko vlogo in nakup vozovnice uredijo tudi kasneje.

 

Do konca leta bo MZI uvedlo tudi nekatere od drugih produktov integrirane vozovnice kot so vozovnice za enkratno vožnjo, dnevne vozovnice, kuponske vozovnice za 10 voženj in terminske vozovnice za druge skupine udeležencev, saj želimo vsem potnikom ponuditi, da čim bolj izkoristijo javni potniški promet.

 

V informacijo morda še podatek: Na vseh prodajnih mestih IJPP je mogoč nakup vseh relacijskih vozovnic in vozovnic za 1. cono mestnega prometa Maribor in Ljubljana, vozovnice za 2. in 3. cono mestnega prometa Ljubljana pa je možno kupiti le na prodajnih mestih Ljubljanskega potniškega prometa.