Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev razpisov za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«.

Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020.

 

Na današnjem dogodku smo predstavili ključne elemente načrtovanih javnih razpisov s področja investicijskih spodbud za gradnjo manjših naprav za proizvodnjo električne energije, sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

 

Mag. Tilen Smolnikar, vodja sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije na ministrstvu za infrastrukturo, je uvodoma predstavil vse investicijske spodbude, ki bodo v novi finančni perspektivi namenjene za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Posebno pozornost je namenil razpisom s področja energetske prenove javnih stavb in večstanovanjskih stavb v lasti lokalnih skupnost  ter daljinskih sistemov na obnovljive vire energije, ki so že v izvajanju.

 

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavili tri nove javne razpise po pravilih državnih pomoči, ki so v pripravi. To je javni razpis za sofinanciranje gradnje manjših naprav za proizvodnjo električne energije, javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in javni razpis sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila.

 

Po predstavitvi je potekala razprava, mnenja iz slednje bo ministrstvo skušalo upoštevati ob pripravi razpisov, ki bodo objavljeni predvidoma v prvem četrtletju oz. polletju.

 

Udeleženci so bili predstavniki podjetij, interesnih združenj za male hidroelektrarne in vetrne elektrarne ter podjetja iz segmenta elektro oskrbe.