Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister podpisal sklep o oddaji Letališča Edvarda Rusjana Maribor v najem

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes podpisal sklep o oddaji nepremičnin in opreme, ki predstavlja stvarno premoženje Republike Slovenije na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, v najem Aerodromu Maribor d.o.o. v višini 95.000,00 evrov brez DDV na mesec za obdobje 15 let in z možnostjo podaljšanja za dodatnih 5 let.

Ministrstvo za infrastrukturo je 16. decembra 2016 objavilo povabilo k javnemu zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin in opreme na letališču Edvarda Rusjana Maribor v najem, ki ga je vodilo skladno z določili 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15-ZUJFO in 76/15). Do roka za oddajo ponudb, 30. januarja 2017 do 9.00 ure, je ministrstvo prejelo eno ponudbo, ki jo je oddal Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas, s ponujeno najemnino 95.000,00 evrov brez DDV na mesec. Javno odpiranje je bilo izvedeno 30. januarja 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

 

Komisija za izvedbo postopka oddaje javnega premoženja na Letališču Edvarda Rusjana Maribor v dolgoročni najem je prispelo ponudbo pregledala. V postopku presojanja izpolnjevanja razpisanih pogojev ter vsebine ponudbe je od ponudnika zahtevala dodatna pojasnila glede ponudbe oziroma z njenimi posameznimi elementi.

 

Komisija je ugotovila, da oddana ponudba družbe Aerodrom Maribor d.o.o. izpolnjuje formalne pogoje navedene v javnem razpisu, in da višina ponujene najemnine za nepremičnine in opremo presega minimalno ponudbeno ceno - najemnino v razpisni dokumentaciji, in sicer 92.000,00 evrov brez DDV mesečno. V postopku javnega zbiranja ponudb je bilo sicer predvideno, da bo ocenjevanje ponudb izvedeno na podlagi več meril (višina najemnine, zagotovljen obseg letalskega prometa in načrtovane investicije v infrastrukturo), kar pa bi bilo mogoče izvesti le v primeru več predloženih ponudb, torej v primeru, ko bi bila možna primerjava med posameznimi prejetimi ponudbami.

 

Na podlagi presoje ponudbe za oddajo nepremičnin in opreme, ki predstavlja stvarno premoženje Republike Slovenije na letališču Edvarda Rusjana Maribor, se je komisija odločila, da se nepremičnine in oprema oddajo v najem ponudniku Aerodromu Maribor d.o.o. s ponujeno najemnino  95.000,00 evrov brez DDV na mesec za obdobje 15 let (z možnostjo podaljšanja za dodatnih 5 let).

 

Izbrani ponudnik bo pozvan na sklenitev najemne pogodbe v predpisanem roku, v najkasneje 15 dneh po prejetju sklepa.