Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni sekretar mag. Potisek na zasedanju Sveta EU za energijo

V Bruslju je danes potekalo zasedanje Sveta EU za energijo, ki se ga je kot vodja slovenske delegacije udeležil državni sekretar mag. Klemen Potisek.

 

Na zasedanju so predstavniki držav izmenjali mnenja  o zakonodajnem svežnju Čista energija za vse Evropejce ter se seznanili s poročilom o stanju energetske unije, s poročilom predsedstva o poteku obravnave zakonodajnih predlogov in z informacijo češke delegacije o prihodnjem zasedanju Evropskega jedrskega foruma. Del razprave je bil namenjen tudi predlogu uredbe o upravljanju energetske unije.

 

Državni sekretar je izpostavil predvsem tri zakonodajne akte: uredbo o upravljanju energetske unije, direktivo o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE) in uredbo ACER.  Poudaril je, da bo pri določanju nacionalnih ciljev OVE do 2030 treba upoštevati tudi posebnosti posameznih držav članic in prispevke držav članic k drugih okoljskim ciljem unije, kot je na primer velik delež zavarovanih naravnih habitatov - Natura 2000, kar otežuje razvoj rabe OVE.

 

Slovenija ima več kot 38 % ozemlja zaščitenega iz naslova varovanja naravnih habitatov in s tem nosi nesorazmerno breme pri ohranjanju biodiverzitetnih ciljev EU, saj je povprečje zavarovanega ozemlja na državo članice le 18 %. Spodbujanje rabe OVE na ozemlju, ki je pod zaščito Nature 2000, je oteženo in terja posebne omilitvene ukrepe, kar Slovenijo postavlja v neenakopravni položaj z drugimi državami članicami, ki takšnih zaščitenih ozemelj nimajo. 

 

Mag. Potisek je izrazil zadržanost do uvedbe tako imenovane finančne platforme oz. sklada, v katerega bi države članice morale vplačevati, če ne bi dosegale zastavljenih ciljev na OVE področju. Oblika, način vplačevanja in poraba sredstev kot tudi nadzor niso dorečeni, komisija celo predlaga, da bi se ti vidiki finančnega sklada dorekli v okviru delegiranega akta. Slovenija takšnemu predlogu nasprotuje, saj principi delovanja sklada in določitev bremen na državo članico v primeru nedoseganja ciljev v uredbi niso opredeljeni, prav tako pa je nesprejemljivo, da bi se ti vidiki opredelili v delegiranemu aktu. 

 

Glede predloga uredbe o upravljanju energetske unije je državni sekretar zagovarjal uskladitev časovnice za pripravo nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov s sklepi Sveta EU iz novembra 2015, upoštevanje nacionalnih posebnosti  in nacionalno suverenost pri izbiri energetske mešanice.

 

Državni sekretar Potisek je na zasedanju Sveta izpostavil tudi nasprotovanje Slovenije 17. členu predloga ACER uredbe, ki uvaja možnost, da bi ACER v drugih državah članicah ustanavljala lokalne pisarne. Predlog o ustanavljanju lokalnih pisarn v drugih državah članicah posega v medvladno odločitev iz decembra 2009, ki je določila, da bo sedež ACER v Ljubljani.

 

Na zasedanju Sveta je komisar Šefčovič predstavil drugo poročilo o stanju Energetske unije, objavljenem 1. februarja letos, ki obravnava napredek od objave prvega poročila o stanju energetske unije novembra 2015. Ta poročila predstavljajo osrednji element za spremljanje izvajanja te ključne prednostne naloge Junckerjeve komisije. Evropa je glede emisij toplogrednih plinov, energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov na poti, da doseže svoje cilje za leto 2020. Da bi spodbudila te procese, Evropska komisija napoveduje turnejo posvečeno energetski uniji.

 

Glede predloga uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom je bil znotraj Sveta EU na začetku februarja 2017 dosežen tudi dogovor, zato je predsedstvo dobilo mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom. Republika Slovenija ocenjuje, da je zaključek pogajanj možno doseči v času malteškega predsedovanja in bo podpirala napore predsedstva v tej smeri.

 

Evropski jedrski forum (European Nuclear Energy Forum – ENEF) je stalni forum evropskih deležnikov s področja jedrske energije in ga skupaj z EK organizirata izmenično Slovaška in Češka. Zadnje zasedanje je potekalo oktobra 2016 v Bratislavi, Češka pa je napovedala naslednje redno zasedanje v maju letos.