Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Gašperšič na ministrski konferenci o varnosti pomorskega prometa

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je v Vancouvru v Kanadi udeležil 3. ministrske konference na temo varnosti pomorskega prometa in pomorskega okoljevarstva. Na konferenci so ministri razpravljali o vlogi inšpekcijskega nadzora in s tem zmanjševanja podstandardnega ladjevja ter o razvoju enakih pogojev za usklajeno delovanje nadzora na morju.

Ministrsko konferenco je organiziral Sekretariat Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, katerega članica je tudi Republika Slovenija. Pri organizaciji je sodeloval tudi Sekretariat Tokijskega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe.

Republika Slovenija je postala polnopravna članica Pariškega memoranduma 22. julija 2003. S tem je prevzela zavezo, da izvaja inšpekcijski nadzor za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju, zaščito, preprečevanje onesnaženja morja in nadzor delovnih razmer članov posadk na ladjah v svojem teritorialnem morju in notranjih morskih vodah.

Ministri držav članic so sprejeli skupno deklaracijo, s katero so se zavezali k izpolnjevanju ciljev za prihodnje obdobje, ki se nanašajo na učinkovit nadzor nad varnostjo človeških življenj na morju, varnost plovbe, zaščito, preprečevanje onesnaženja morja ter nadzor nad delovnimi pogoji in razmerami članov posadk na ladjah. V skupni deklaraciji so povzeti dosedanji dosežki delovanja pomorskih inšpekcij držav članic obeh memorandumov in smernice prihodnje politike in prizadevanj za odpravljanje podstandardnega ladijskega prometa, izboljševanja delovnih in življenjskih razmer pomorščakov ter varovanja morja in morskega okolja.