Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

189. dopisna seja vlade

Vlada sprejela odgovor na vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z odlagališčem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z odlagališčem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na območju Nuklearne elektrarne Krško (NEK).

Slovenija oz. Ministrstvo za infrastrukturo je julija 2017 na hrvaško stran (Ministrstvo za zaščito okolja in energetiko) naslovila povabilo na zasedanje meddržavne komisije, ki naj bi potekalo jeseni 2017. Slovenska stran je predlagala, da se pred tem obe strani sestaneta na pripravljalnem sestanku.

Razrešitev dileme, ali bo odlagališče NSRAO sprejelo le slovensko polovico odpadkov ali vse odpadke, bo odvisna od poteka in dinamike pogajanj s hrvaško stranjo. Deseti člen Meddržavne pogodbe glede razgradnje NEK, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva določa, da je to skupna obveznost, izvajala pa se bo v skladu s programom, ki ga bosta pripravili strokovni organizaciji. To bo tudi vodilo za vse nadaljnje pogovore in pogajanja s hrvaško stranjo v zvezi s tem vprašanjem. Projekt odlagališča je namreč projektiran tako, da bi lahko sprejel tudi hrvaški del odpadkov, če bi se državi uspeli o tem dogovoriti v skladu z Meddržavno pogodbo, kar bi bistveno pocenilo odlaganje za obe strani.

Če bo dogovor med državama tak, da bo vsaka poskrbela za svojo polovico NSRAO iz NEK, potem bo v skladu s sedmim odstavkom 10. člena Meddržavne pogodbe vsaka stran morala prevzeti in odvoziti radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo z lokacije NEK najkasneje v dveh letih po koncu redne življenjske dobe, torej leta 2025.

Glede dinamike gradnje NSRAO vlada pojasnjuje, da je projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje za odlagališče NSRAO izdelana in je v fazi revizije, v izdelavi sta tudi referenčna dokumentacija in varnostno poročilo. Pripravljeno je poročilo o vplivih na okolje, Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je maja oddala vlogo za okoljevarstveno soglasje. V teku so pripravljalna dela za odlagališče NSRAO, vzporedno pa potekajo tudi aktivnosti za certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje odpadkov. Terminski načrt v zvezi z odlagališčem NSRAO je dostopen na: www.arao.si/uploads/datoteke/ARAO_NSRAOzgibanka_WEB(1).pdf. Terminski načrt je sicer odvisen od postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, za katerega ni mogoče zagotoviti, da bo izdano že letos.

Za transparentnost gradnje odlagališča NSRAO bo poskrbljeno v skladu s pravili javnega naročanja. Finančni nadzor pa se bo izvajal tako, da bo moral ARAO redno mesečno vsakemu izstavljenemu računu priložiti poročilo, iz katerega bo razvidno, da so izplačila upravičena na podlagi predloženih dokazil o dobavljenem materialu in opravljenih storitvah, o izvedenih dejavnostih, nastalih stroških in naložbah. ARAO bo tudi moral za vsak izdatek v poročilu v preglednici navesti podlago za izplačilo in prejemnika sredstev. Poročilo bo moralo biti pripravljeno tako, da bo doseganje kratkoročnih strateških ciljev obravnavano tako, da bo iz vsebine poročila razvidno, da gre izključno za doseganje ciljev iz sprejetega programa dela in ne v kakšnem drugem obdobju. Kazalniki uspešnosti v poročilu pa bodo morali biti podani pregledno in na način, da bo ob pregledu letnega poročila mogoče podati objektivno oceno o doseženih rezultatih v zaključenem letu.