Skoči na vsebino

NOVICA

Zelena luč za projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je od Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori projektu Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti. Projekt bo ministrstvo izvajalo od 2018 do 2021 leta.

Projekt obsega izvedbo petih ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na nacionalnem nivoju, in sicer (1) kampanjo za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti, (2) mobilnostni načrti za institucije, (3) izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole, (4) zelena mestna logistika, (5) trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih in uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti.

 

Namen projekta je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, zajel pa bo spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Cilj je oblikovanje in izvajanje ukrepov upravljanja mobilnosti, ki bodo, poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, pomembno prispevali k spremembi potovalnih navad v Sloveniji.

 

Z izvedbo mehkih vsebin bo ministrstvo v štirih letih trajanja projekta spodbujalo rabo trajnostnih oblik mobilnosti, ki bodo prebivalcem izboljšali kvaliteto bivanja, mobilnostne pogoje in dostopnost ter imeli tudi pozitivne učinke na okolje, predvsem na zmanjšanje tako emisij kot hrupa. Ukrepi bodo zajeli vse ciljne skupine, promovirala se bo uporabo javnega potniškega prevoza in spodbujala uporabo kolesa in hoje.
 
Investicijska vrednost projekta je 3.394.469,76 evrov. Ker je projekt je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, bo v višini 2.869.536,90 evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.