Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Gašperšič na ogledu v Kidričevem, Murski Soboti in Fikšincih

V okviru obiskov na terenu bo minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič jutri, v petek, 10. novembra 2017, v Kidričevem, Murski Soboti in Fikšincih.

 

Časovnica:

Ob 11. uri  - ogled zaključka gradbenih del izgradnje krožišča v Kidričevem 

Vrednost gradbenih del znaša 706.907,29 evra, od tega je delež Občine Kidričevo 243.448,24 evra in Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) 463.459,05 evra. Dela so vključevala tudi prestavitev TK vodov, ureditev odvodnjavanja in postavitev nove prometne signalizacije.

Lokacija ogleda: goo.gl/YrgJpC

Odprto za javnost, po ogledu je predvidena izjava za javnost


Ob 13.30 uri - ogled južne obvozne ceste v Murski Soboti

Gradnja obsega traso ceste v dolžini 2.720 metrov z odvodnjavanjem, z nadvozom dolžine 43 metrov na mestu, kjer trasa ceste prečka železniško progo Pragersko-Hodoš, dve krožni križišči ter 5 deviacij poljskih poti, namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev oz. zaščito komunalnih vodov in aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 294 metrov. Vrednost gradbenih del znaša 6.087.189,49 evra, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota 15.049,00 evrov in DRSI 6.072.140,49 evra. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % upravičenih stroškov oz. 5,12 milijona evrov.

Lokacija ogleda: goo.gl/oUNZmC

Odprto za javnost, po ogledu je predvidena izjava za javnost


Ob 15.30 uri - ogled zaključenih del sanacije plazu in vozišča v Fikšincih

Vrednost gradbenih del sanacije plazu je 295.112 evrov. Istočasno je potekala tudi sanacija vozišča v dolžini 822 metrov, pogodbena vrednost del pa je 48.794,44 evra.

Lokacija ogleda: goo.gl/kjj7BC

Odprto za javnost, po ogledu je predvidena izjava za javnost