Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

158. redna seja vlade

Vlada sprejela izhodišča za udeležbo delegacije RS na Svetu EU za promet
Vlada RS je na današnji seji sprejela izhodišča za udeležbo delegacije RS na Svetu EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 5. decembra v Bruslju. Vlada je tudi pooblastila ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, da v imenu RS podpiše Memorandum o soglasju med ministrstvi, pristojnimi za promet, Poljske, Slovaške, Madžarske in Slovenije o ustanovitvi Izvršnega odbora Jantarnega koridorja.
Slovenija se načeloma strinja s predlogi sprememb uredbe za nujno prilagoditev razvoju v prometnem sektorju. Pri tem podpira sprejem ukrepov za učinkovitejši pristop v boju proti slamnatim podjetjem v prometnem sektorju in se strinja, da se opredelijo čim bolj natančni pogoji glede sedeža podjetja. Prav tako podpira poenostavitev pravil v zvezi s kabotažnimi prevozi in njihovim izvajanjem. Slovenija se zavzema za natančne definicije in pravila, da bo v praksi jasno, tako voznikom, prevoznim podjetjem kot predvsem nadzornim organom, kdaj se določena pravila uporabljajo, in da bo čim manj nejasnosti za vse akterje, ki so vključeni v izvajanje zakonodaje.
Glede časa vožnje in počitka voznikov ter uporabo tahografa se Slovenija načeloma strinja z minimalnimi zahtevami za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka, strinja pa se tudi z določanjem geografskega položaja s tahografi.
Slovenija se načeloma strinja s spremembo direktive glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa. Ob tem ima delni zadržek, in sicer pod katerim pogojem ter za katere vrste prevozov (npr. ali tudi v primeru tranzitnih prevozov) se voznika obravnava kot napotenega delavca.

Vlada se je opredelila do sklepov odbora DZ za infrastrukturo glede energetske revščine

Vlada RS se je na današnji seji opredelila do sklepov Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor glede energetske revščine in to poslala Državnemu zboru RS.
Vlada pojasnjuje, da je priprava strategije s časovnico in finančnim načrtom za zmanjševanje energetske revščine do leta 2025, kot to predlaga omenjeni odbor DZ, v tej fazi še preuranjena. Najprej je potrebno opredeliti pojem energetske revščine, izbrati promotorja za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine in s promocijskimi aktivnostmi osveščati ciljne skupine.
Za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih z nizkimi prihodki za odpravo energetske revščine bo naslednje leto namenjenih 500 tisoč evrov, v letih 2019, 2020 in 2021 po milijon evrov ter v 2022 1,5 milijona evrov, skupaj torej pet milijonov evrov. Predvideno je, da bo zainteresirane izvajalce za izvedbo storitev ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih poiskal promotor, ki bo izbran na javnem pozivu. V teh gospodinjstvih bodo izvedli energetsko učinkovito obnovo ovoja stavbe/stanovanja, optimizacijo ogrevalnega sistema, zamenjavo energetsko potratnih porabnikov z energetsko varčnimi porabniki ter energetsko svetovanje, preglede in nadzore. Predvideno je, da bodo imela prednost gospodinjstva, ki niso zmožna plačevati računov za energijo, ki imajo hladne in vlažne bivalne razmere, kjer imajo stanovalci zdravstvene težave zaradi slabih pogojev, in gospodinjstva z nizko energetsko učinkovitostjo. Opredeljeni so tudi že pogoji za upravičenost do sofinanciranja in tehnična ter socialna merila, ki bodo natančneje definirana pred objavo javnega poziva. V letu 2018 je predvidena izvedba ukrepov za odpravo energetske revščine v približno 50 gospodinjstvih.
Za projekt ZERO (Zmanjševanje energetske revščine občanov) – njegov namen je, da energetski svetovalci mreže ENSVET izvedejo okvirno 300 obiskov na leto, občani pa prejmejo pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna, v skupni vrednosti do 50 evrov, – je letos in v 2018 namenjenih 150 tisoč evrov. Da bi socialno šibke spodbudili h koriščenju teh ugodnosti, bo potekala komunikacijska kampanja, v projektu ZERO pa bodo sodelovali tudi Rdeči križ in druge organizacije.

Vlada sprejela odgovor poslancu Andreju Čušu glede obnove starega ptujskega mostu
Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša glede obnove starega ptujskega mostu in ga poslala Državnemu zboru RS.
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da ne razpolaga z logistiko in infrastrukturo za vzpostavitev pontonskega oz. plavajočega mostu čez reko Dravo, saj ne Slovenska vojska ne Uprava RS za zaščito in reševanje nimata primernega pontonskega mosta. Vojska ima pontonske mostove, ki so namenjeni razdalji do 40 ali do 60 metrov, uprava za zaščito in reševanje pa mostove, ki so namenjeni razdalji do 40 metrov. Most čez Dravo na Ptuju je dolg 220 metrov.

Vlada ustanovila Projektni svet za civilni nadzor projekta drugi tir
Vlada RS je na današnji seji ustanovila Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper, kar bo prispevalo še k večji transparentnosti projekta.
Devet članov sveta bo seznanjeno s podatki in dokumentacijo, ki se nanašajo na izvajanje projekta drugi tir. Po obravnavi bodo oblikovali mnenja in stališča ter z njimi seznanili vlado, dvakrat letno pa bodo za vlado pripravili še mnenje o izvajanju projekta. Vsak član bo imel pravico do ločenega mnenje.
Člane sveta bo izbrala posebna vladna komisija, potem ko bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni poziv za zbiranje predlogov za člane sveta.

Vlada je nepremičnini v k. o. Studenci odvzela status javnega dobrega

Vlada RS je na današnji seji nepremičnini parc. št. 2284/8, k.o. 660 – Studenci odvzela status javnega dobra, saj do tega statusa ni upravičena, ker v naravi ni del državne ceste.