Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija dobila prvo oskrbno mesto za utekočinjeni zemeljski plin za tovorna vozila

Državni sekretar mag. Klemen Potisek se je danes udeležil tradicionalne mednarodne konference evropske mreže energetskih managerjev EUREM, ki jo letos prvič gostil in organiziral Center za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan. Popoldan pa je odprl prvo oskrbno mesto za utekočinjeni zemeljski plin za tovorna vozila v Sloveniji.

Konference, ki je potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se je udeležilo preko sto strokovnjakov in energetskih managerjev iz vsaj desetih držav. Državni sekretar je predstavil energetsko politiko v Sloveniji, ki je zapisana v strateških dokumentih, Energetskem konceptu Slovenije (EKS), akcijskem načrtu URE, akcijskem načrtu OVE in dolgoročni strategija za spodbujanje naložb v energetsko obnovo objektov. Ključni strateški dokument je EKS, ki predstavlja temeljni nacionalni podnebni in energetski program. Na podlagi predvidenega gospodarskega, okoljskega in socialnega razvoja Slovenije, vključno s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, so glavni cilji EKS zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo do leta 2030, s pogledom do leta 2050. Prioritetna področja energetske politike v prihodnosti bodo energetska učinkovitost, povečana raba obnovljivih virov energije ter razvoj pametnega omrežja in mest, ki bo temeljil na aktivnih porabnikih in digitalizaciji.


Ključni cilji energetske politike do leta 2050 bodo preusmeritev prometa na alternativna goriva, nizkoogljična proizvodnja električne energije in usmeritev energetskih raziskav na področje hranilnikov energije in razvoj pametnih omrežij in mest.

Popoldan pa je državni sekretar Klemen Potisek odprl prvo oskrbno mesto za utekočinjeni zemeljski plin za tovorna vozila v Sloveniji. V nagovoru je poudaril, da je to začetek okoljsko bolj sprejemljivega tovornega prometa.  

Spomnil je, da je vlada oktobra sprejela Strategijo na področju razvoja alternativnih goriv v Sloveniji, s katero imamo namen doseči okoljske cilje na področju prometa, predvsem na zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.  »Zavedamo se, da so naši cilji zelo zahtevni in ambiciozni. Naj povem, da če želimo doseči cilje izpustov CO2 v Sloveniji za leto 2030, bomo morali imeti takrat imeti v floti vseh vozil okrog 17 % električnih ali priključnih hibridov, 12 % električnih lahkih tovornih vozil, tretjino vseh avtobusov na stisnjen zemeljski plin  in skoraj 12 % težkih tovornih vozil na utekočinjen zemeljski plin. Ker bo vse več vozil na alternativna goriva, bo potrebno povečati tudi število polnilnic, tako na avtocestah kot drugje,« je poudaril državni sekretar.

V nadaljevanju je Klemen Potisek izpostavil, da so cilji ambiciozni, zato »smo na ministrstvu odprti za iniciative, ki bodo spodbujale uporabo alternativnih goriv v prometu, tako elektrike, zemeljskega in naftnega plina, biogoriv kot vodika. Naš pogled na Ministrstvu za infrastrukturo je usmerjen v prihodnost in razvoj. Podpiramo  projekte, ki poleg zagotavljanja infrastrukture za alternativna goriva in novih poslovnih modelov mobilnosti, v žarišče postavljajo ambiciozno povezovanje industrije ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij.« In na koncu je še povabil prevoznike, da svoje flote vozil postopno preusmerijo na nov energent.