Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

212. dopisna seja vlade

Vlada izdala Uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena

Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena in jo objavila v Uradnem listu RS. Uredba opredeljuje pogoje za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov v skladu z uredbo EK o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom, za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena, s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov v skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom ter za dodelitev pomoči po de minimis v skladu z uredbo za dodelitev pomoči po de minimis pod pogoji uredbe EK o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis. Pomoč za naložbe regionalnim letališčem s povprečnim letnim potniškim prometom do tri milijone potnikov lahko izboljša dostopnost nekaterih regij in okrepi lokalni razvoj, odvisno od značilnosti posameznega letališča. Takšna pomoč za naložbe zato podpira prednostne naloge strategije Evropa 2020 ter prispeva k nadaljnji gospodarski rasti in doseganju ciljev v skupnem interesu EU. Učinek ukrepa pomoči na konkurenco je odvisen predvsem od velikosti letališča. Izkušnje EK, pridobljene z izvajanjem Smernic o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom, kažejo, da pomoč za naložbe regionalnim letališčem ne povzroča neupravičenega izkrivljanja trgovine in konkurence, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Pomoč za naložbe regionalnim letališčem je zato zajeta v skupinski izjemi iz uredbe o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom, če izpolnjuje pogoje iz 56. a člena. Junija 2017 je bila sprejeta sprememba te uredbe, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine ter pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije. Ta sprememba opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati regionalna letališča za pridobitev dovoljene pomoči in vsebinsko zajema enake opredelitve pogojev, kot jih navajajo Smernice o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom in ki jih je tudi Ministrstvo za infrastrukturo upoštevalo pri določbah, ki se nanašajo na ukrepe državne pomoči. To so: prispevek k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa, potreba po posegih države, ustreznost ukrepa pomoči in spodbujevalni učinek. Navedena sprememba uredbe v drugi točki 56. a člena določa, da je pomoč za tekoče poslovanje za letališče združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe EU in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe EU, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3, 4, 10 in 15 do 18 tega člena. S tem je omogočen lažji postopek pridobitve pomoči za tekoče poslovanje za letališča državnega pomena, kot pa je bil določen v smernicah.

 

Vlada izdala uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena

Vlada Republike Slovenije je izdala uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena. Vlada se je za izdajo Uredbe odločila,  ker na javnih letališčih državnega pomena v RS niso izpolnjeni pogoji, da bi lahko letališča obratovala v obliki gospodarske javne službe.

 

Vlada izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor

Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor, ker niso izpolnjeni pogoji, da bi lahko letališče obratovalo v obliki gospodarske javne službe.