Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava predloga Energetskega koncepta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri energetske politike: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe, preobrazba v smeri naprednih omrežij in skupnosti ter konkurenčnost oskrbe z energijo. EKS podaja usmerjevalne cilje do leta 2030 in okvirne dolgoročne cilje za leto 2050. Zainteresirana javnost lahko posreduje svoje pripombe do vključno 15. 1. 2018.

Predlog energetskega koncepta je bil pripravljen v širokem procesu javnih posvetov, predstavitev in delavnic, pri čemer so sodelovala ministrstva, raziskovalne in druge ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in številni posamezniki. Široka javna razprava v času priprave Energetskega koncepta je pokazala odločno podporo naši skupni viziji, to je dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

EKS določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Energetski koncept Slovenije skladno z Energetskim zakonom podaja usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije, ki bodo v bolj konkretni obliki ukrepov določeni v prihodnjih akcijskih načrtih. Določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. Pri tem bodo imeli vodilno vlogo ukrepi učinkovite rabe energije, večje izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov ter razvoj naprednih energetskih sistemov in storitev

V EKS določene usmeritve in cilje bomo dosegli z zasledovanjem naslednjih ključnih ukrepov:
•povečanjem energetske učinkovitosti,
•ozaveščanjem porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo,
•podporo razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo,
•opuščanjem fosilnih virov in postopnim prehodom na obnovljive in nizkoogljične vire,
•uvajanjem naprednih energetskih sistemov in storitev.

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na predlog dokumenta do vključno 15. 1. 2018 na e-naslov: gp.mzi@gov.si.

Podrobnejše informacije