Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Potisek na vladnem obisku v Zasavju

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek je v okviru obiska vlade v Zasavju odprl energetsko sanirano Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje ter obiskal občini Zagorje ob Savi in Hrastnik, kjer so bili v ospredju infrastrukturni projekti.

Državni sekretar Potisek je v nagovoru učencem in učiteljem zaželel veliko uspehov v prenovljenih prostorih, ki bodo pripomogli k učinkovitejši rabi energije, s tem pa bodo tudi zmanjšali negativni vpliv na okolje. Za energetsko sanacijo stavb je bilo v prejšnji finančni perspektivi na voljo dobrih 200 milijonov evrov. Energetsko saniranih je bilo 15 bolnišnic, sedem srednjih šol, 20 domov za starejše, sedem visokošolskih objektov in 303 stavbe v lasti lokalnih skupnosti. Ministrstvo za infrastrukturo je že začelo črpati sredstva iz nove finančne perspektive, v kateri bo na voljo 115 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 50 milijonov evrov povratnih sredstev.

 

Potisek si je v nadaljevanju obiska v Občini Zagorje ob Savi ogledal gradnjo mostu čez Kotredeščico, ki se bo predvidoma končala oktobra 2018. Most bo zgrajen v sklopu ureditve nove ceste na območju plazu Ruardi, vrednost gradbenih del pa je 1,8 milijona evrov. Na območju Občine Zagorje ob Savi so bila letos izvedena vzdrževalna dela glavnih in regionalnih cest v višini 689 tisoč evrov. V teku je tudi pridobivanje potrebnih zemljišč za rekonstrukcijo ceste Zagorje–Most čez Savo. Začetek gradnje je predviden naslednje leto; ocenjena vrednost investicije je 2,9 milijona evrov. V 2018 se bo začela tudi sanacija brežine Šklendrovec. Trenutno poteka razpis za izbor inženirja, vrednost gradbenih del pa je ocenjena na 3,1 milijona evrov.

 

Tudi obisk v Občini Hrastnik je bil v znamenju infrastrukturnih projektov. V Hrastniku je bilo letos izvedenih za 443 tisoč evrov vzdrževalnih del na glavnih in regionalnih cestah. Končana je bila tudi sanacija odseka na cesti med Hrastnikom in Zidanim Mostom v vrednosti 2,2 milijona evrov. Za novogradnjo ceste med Hrastnikom in Zidanim Mostom je v teku izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo v vrednosti 3,9 milijona evrov. Prav tako je predvideno, da se bo letos izvedel razpis za rekonstrukcijo zadnjega odseka ceste Rinaldo–Hrastnik, ki bo predvidoma končana v 2018. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa na odsekih železniških prog Zidani Most–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj. Njegova izvedba je predvidena v letih od 2018 do 2023.