Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo k javnemu posvetovanju o skladih EU na področju strateške infrastrukture

V letošnjem letu je Evropska komisija pričela s pripravo predlogov za naslednji finančni okvir Evropske unije in naslednjo generacijo finančnih programov, ki bodo prejeli finančno podporo.

Sedanji večletni finančni okvir, tj. dolgoročni proračun EU, se izteče konec leta 2020. Predlogi EK bodo oblikovani tako, da bodo najpomembnejša tista področja, kjer EU skupaj lahko doseže več kot posamezne države članice. To zahteva skrbno oceno preteklih politik in predloge za njihovo izboljšanje, tudi o skladih EU na področju strateške infrastrukture.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Vprašalnik je v 23 jezikih EU. Vabimo vse državljane, organizacije in deležnike, ki jih zanimajo oziroma se ukvarjajo z vprašanji strateške infrastrukture, da do 8. marca 2018 izpolnijo spletni vprašalnik, ki je dostopen na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_sl