Skoči na vsebino

NOVICA

167. redna seja vlade

Vlada podpira predlog evropske uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Vlada RS je na današnji seji podprla predlog uredbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Evropske unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil. RS podpira vsa prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2 iz vozil v okolje, predlog pa sledi tudi sprejeti strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v RS.
Ta predlog postavlja stroškovno učinkovit cilj za zmanjšanje emisij CO2 za nova lahka tovorna vozila do leta 2030 in spodbujevalni mehanizem za povečanje deleža vozil z nič oziroma nizkimi emisijami, kar bo prispevalo k zmanjšanju onesnaževal zraka in posledično povečalo kakovost zraka s koristmi za javno zdravje. Predlog bo zagotovil, da bo avtomobilska industrija EU ohranila tehnološko vodstvo, s čimer bo okrepila svojo konkurenčnost in spodbudila zaposlovanje, zmanjšal se bo strošek porabe goriva za potrošnike, hkrati pa bo predlog prispeval k izpolnjevanju obveznosti EU po Pariškem sporazumu.
V predlogu uredbe je tudi pravna podlaga, da bo lahko Evropska komisija določila postopek skladnosti v prometu za preverjanje emisij CO2, ki je bistvenega pomena za učinkovit nadzor trga sistema homologacije in vrednosti emisij CO2.

Vlada podpira predlog evropske uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

Vlada RS je na današnji seji podprla predlog uredbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Evropske unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil. RS podpira vsa prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2 iz vozil v okolje, predlog pa sledi tudi sprejeti strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v RS.
Ta predlog postavlja stroškovno učinkovit cilj za zmanjšanje emisij CO2 za nova lahka tovorna vozila do leta 2030 in spodbujevalni mehanizem za povečanje deleža vozil z nič oziroma nizkimi emisijami, kar bo prispevalo k zmanjšanju onesnaževal zraka in posledično povečalo kakovost zraka s koristmi za javno zdravje. Predlog bo zagotovil, da bo avtomobilska industrija EU ohranila tehnološko vodstvo, s čimer bo okrepila svojo konkurenčnost in spodbudila zaposlovanje, zmanjšal se bo strošek porabe goriva za potrošnike, hkrati pa bo predlog prispeval k izpolnjevanju obveznosti EU po Pariškem sporazumu.
V predlogu uredbe je tudi pravna podlaga, da bo lahko Evropska komisija določila postopek skladnosti v prometu za preverjanje emisij CO2, ki je bistvenega pomena za učinkovit nadzor trga sistema homologacije in vrednosti emisij CO2.

Vlada pooblastila državno odvetništvo za zastopanje pred vrhovnim sodiščem
Vlada RS je na današnji seji pooblastila Državno odvetništvo RS, da njo in Državno volilno komisijo (DVK) zastopa pred Vrhovnim sodiščem RS v zadevi  pritožbe Vilija Kovačiča zoper Poročilo DVK o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.