Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Gašperšič na avstrijskem Koroškem tudi o 3. razvojni osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je v Celovcu srečal s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem, s katerim sta se med drugim pogovarjala o 3. razvojni osi.

Minister je izpostavil, da je odločitev o trasi od avtoceste A1 do Slovenj Gradca že sprejeta in da je trenutno objavljen razpis za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izdelavo, medtem ko bo za cestno povezavo na odseku Slovenj Gradec–Dravograd in odseku Otiški vrh–Holmec do junija 2018 izvedena študija posodobitve. Ta bo preverila izvedljivost različnih scenarijev cestnih povezav po gradbeno-tehničnem, okoljskem, prostorskem in prometno-tehničnem kriteriju, prav tako bodo scenariji preverjeni iz vidika ekonomske upravičenosti in širših ekonomskih učinkov. Na osnovi te študije bodo sprejete nadaljnje odločitve glede prometnih povezav na tem območju. Sogovornika sta se dogovorila, da bo 3. razvojna os ena od tem, o kateri se bodo pogovarjali v okviru skupnega odbora Slovenije in Koroške.

 

Minister in deželni glavar sta se pogovarjala še o obnovi železniškega predora Karavanke, nadgradnji železniške proge Maribor–Šentilj in progi Pliberk–Prevalje. Minister Gašperšič se bo v nadaljevanju obiska v Pliberku sestal še s slovenskimi in avstrijskimi koroškimi župani.