Skoči na vsebino

NOVICA

Uredba o delitve koncesijske dajatve v medresorskem usklajevanju in javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. Z uredbo želi ministrstvo doseči pravičnejši način delitve koncesijske dajatve med Mestno občino Koper in Občino Ankaran.

V skladu s Pomorskim zakonikom se z uredbo določa način in razmerje delitve koncesijske dajatve med občinami. Deli se na podlagi treh enakovrednih meril: kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, površine območja in števila prebivalcev posamezne občine. Koncesijska dajatev se med občini deli v razmerju: 82 odstotkov Mestna občina Koper, 18 odstotkov Občina Ankaran.

 

Zakon je tudi določil namenskost porabe koncesijske dajatve, občini ju morata nameniti za vzpostavitev javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, da se zaradi negativnih vplivov pristanišča izboljša kakovost življenja prebivalcev občine.

 

Sedanja delitev koncesijske dajatve temelji samo na površini kopenskega dela koprskega tovornega pristanišča, s spremembo Pomorskega zakonika, ki je začel veljati konec julija 2017, pa se je prvič določila zakonska pravna podlaga za delitev deleža koncesijske dajatve lokalnim skupnostim, na območju katerih se nahaja kopenski del koprskega tovornega pristanišča.

 

Osnutek je objavljen na e-demokraciji.