Skoči na vsebino

NOVICA

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo - naš cilj je nizkoogljična družba

Današnji Svetovni dan varčevanja z energijo je namenjen ozaveščanju, da je učinkovita raba energije in posledično zmanjšanje njene rabe prvi in ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi. To poudarja tudi Energetski koncept Slovenije, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden.

Ukrepi učinkovite rabe energije imajo pozitivne učinke tako za končne odjemalce in gospodarstvo kot tudi za okolje, obenem pa imajo tudi izrazito ugodne makroekonomske učinke, kot so spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje uvozne odvisnosti od fosilnih goriv. Gre za potencial v celotni energetski verigi, od proizvodnje, prenosa in distribucije energije, njene končne rabe, ki vključuje možne in potrebne spremembe življenjskih navad na marsikaterem področju. Spodbujanje učinkovite rabe energije bo pri odjemalcih zmanjšalo porabo in s tem stroške za energijo, pozitivno bo vplivalo tudi na zdravje ljudi, gospodarstvu pa bo povečalo konkurenčnost. Pričakujemo, da se bodo s povezovanjem sistemov, tudi lokalno in na ravni stavb, odprle nove možnosti energetsko učinkovitih rešitev, ki bodo v prihodnje zagotavljale dodatne pozitivne učinke.

V Energetskem konceptu Slovenije smo na podlagi projekcij in izračunov pripravili smeri možnega razvoja slovenskega energetskega sistema. Nazorno smo prikazali, kaj se zgodi, če ne upoštevamo mednarodnih obvez in ohranimo obstoječe stanje; kaj se zgodi, če se odločimo za izgradnjo nove jedrske elektrarne; kaj se zgodi, če ne zgradimo nove jedrske elektrarne in vlagamo zgolj v obnovljive vire energije? Vsi podatki seveda temeljijo na projekcijah, s tehnološkim razvojem, ki ga danes še ni mogoče predvideti, pa bomo lahko prišli tudi do novih prebojev v energetiki.

Naš glavni cilj je zato postopen prehod v nizkoogljično družbo. Ni ene rešitve, cilj bomo dosegli s kombinacijo več rešitev: s povečanjem energetske učinkovitosti, opuščanjem fosilnih virov in razvojem naprednih energetskih sistemov.