Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z dajatvijo za odjavljena vozila do zmanjšanja števila divjih odlagališč

S 1. aprilom 2018 bo začel veljati Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki uvaja dajatev za odjavljeno vozilo. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na t. i. divjih odlagališčih v naravi, parkiriščih ... ter tako dodatno onesnaževala in kazila okolja. Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji vozila poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje. Cilj uvedbe tega ukrepa ni plačevanje dajatve na odjavljeno vozilo, temveč da bi lastniki kar se da hitro poskrbeli za odjavljeno vozilo.

Lastniki vozil morajo torej od 1. aprila bolj skrbeti, da bodo po odjavi vozila in morebitni prodaji vozila poskrbeli za prenos lastništva vozila na novega lastnika. Če bo vozilo odjavljeno več kot eno leto in ne bodo prenesli lastništva, bodo namreč postali zavezanci za plačilo dajatve. Spremembo lastništva vozila (tudi odjavljenega) lahko lastniki uredijo na istih mestih, kjer urejajo registracijo vozila, torej na upravnih enotah in pri nosilcih javnega pooblastila oziroma na tehničnih pregledih.

 

Kdo bo plačeval dajatev na odjavljeno vozilo? Tisti lastniki vozil, katerih vozila so registrirana za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom (8+1), lastniki vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in lastniki trikolesnih vozil (gre za kategorije M1, N1 in L2e). Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve, ni pa manjša od 25 evrov. Za vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, se plača dajatev za odjavljeno vozilo po kategorijah, in sicer za M1 vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža in N1 vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone 25 evrov, za L2e trikolesna vozila pa 20 evrov.

 

Lastniki vozil, ki bodo 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz prometa, bodo postali zavezanci za plačilo te dajatve 1. aprila 2019 in jo bodo plačevali vsako leto razen v naslednjih treh primerih: če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja, če je bilo znova registrirano ali če bo lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložil potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja; policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno; dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi; ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Evropske unije. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje največ deset let od zadnje odjave vozila. Če se to v tem času znova registrira, začne ta rok ponovno teči ob naslednji odjavi vozila. Ta dajatev se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila, kar pomeni tudi za vozila, ki so nacionalno bogastvo.