Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Blejska obvoznica bo predvidoma odprta konec junija

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je z županom Bleda Janezom Fajfarjem ogledal potek gradbenih del na severni blejski obvoznici, ki bo razbremenila središče Bleda in bo predvidoma odprta konec junija. Gre za 2,6 kilometra dolg odsek Gorje–Bled, vrednost gradbenih del pa je 4,2 milijona evrov.

Pred tem se je minister srečal z županom Občine Bohinj Francem Kramarjem. Strinjala sta se, da ključni projekti v občini potekajo po načrtih. Predvidoma aprila se bo začela rekonstrukcija ceste Bohinjsko jezero–Jereka skozi naselje Stara Fužina. Vrednost del, ki naj bi bila končana konec leta in prekinjena v času turistične sezone, je ocenjena na 1,09 milijona evrov. Letos je predvidena tudi ureditev ceste Bohinjska Bistrica–Polje (odsek skozi Bohinjsko Bistrico). Ocenjena vrednost investicije je 1,2 milijona evrov. V pripravi je tudi razpis za izbiro izvajalca za ureditev ceste, pločnika in avtobusnih postaj na odseku Bohinjska Bistrica–Jezero.

 

Minister Gašperšič je danes nagovoril tudi zbrane v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Bohinj, ki je prvi pilotni projekt energetske prenove javnih stavb po modelu energetskega pogodbeništva (javno-zasebno partnerstvo). »Veseli me, da je Dom Bohinj – prvi pilotni projekt energetske prenove javnih stavb z zasebnim investitorjem Petrolom uspešno izveden. Prenova doma je primer dobre prakse in je kot pilotni projekt ključno pripomogel k vzpostavitvi in preizkusu sistema izvajanja energetskih prenov,« je v nagovoru dejal minister. Ob tem je izpostavil, da bo energetska prenova doma omogočila zmanjšanje porabe energije in obratovalnih stroškov delovanja objekta, ki služi predvsem organizaciji šole v naravi.

 

V okviru projekta je bil zamenjan energent, in sicer se je s kurilnega olja prešlo na lesene sekance in toplotno črpalko, obnovljena je bila fasada in zamenjano stavbno pohištvo. Poleg energetske prenove je bila izvedena tudi rekonstrukcija objekta. »Če so do prenove letni stroški energije in vzdrževanja doma znašali 56.000 evrov, se bodo zdaj ti zmanjšali na 44.000 evrov (z vključeno investicijo),« je poudaril minister.

 

Vrednost investicije je bila 1,3 milijona evrov, od tega je bilo 325 tisoč evrov nepovratnih sredstev, zasebni partner – Petrol pa je prispeval 381 tisoč evrov. Po obnovi bo skupni letni prihranek končne energije 247.300 kWh, emisije toplogrednih plinov pa se bodo zmanjšale za 36,81 tone.

 

Poleg tega pilotnega projekta po modelu energetskega pogodbeništva, ki je bil uspešno končan lani, poteka obnova še treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, obnova pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah pa je v fazi izbire zasebnega partnerja.

 

Energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti je eden izmed prioritetnih projektov v finančni perspektivi 2014–2020. Slovenija se je z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 zavezala, da bo v tem obdobju obnovila 1,8 milijona kvadratnih metrov površin v celotnem javnem sektorju. Vrednost investicije v prenovo celotnega javnega sektorja se ocenjuje na 403 milijonov evrov oziroma slabih 45 milijonov letno, od tega je na voljo 171,5 milijona evropskih sredstev.

 

Minister je ob tem poudaril, da lahko »brez zadržkov rečemo, da sledimo zastavljenim ciljem po prenovljeni kvadraturi stavb.« Ob tem pa se vedno bolj uveljavlja tudi model energetskega pogodbeništva, po katerem se trenutno prenavlja že več kot polovica stavb.

 

»Izvajanje energetske prenove stavb v državni, občinski in zasebni lasti ima multiplikativne učinke in prispevka k zagonu gradbeništva, kar bo vplivalo na rast gospodarstva in prehod v nizkoogljično gospodarstvo,« je bil jasen minister.