Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija še bliže državam, ki delajo najpomembnejše korake v razvoju avtonomne mobilnosti

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je podprl podpis pisma o nameri za Vzpostavitev enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za samovozeča vozila, ki so ga danes v Ljubljani podpisali BTC, DARS in družbi AMZS ter AV Living Lab. Gre za oblikovanje partnerskega ekosistema, ki združuje raznoliko infrastrukturo (mesto v mestu, avtoceste, testni poligon), strokovna znanja iz različnih industrij in razumevanje prednosti, ki jih prinaša Industrija 4.0. To omogoča nastanek ekosistema, v katerem bodo partnerji razvijali učeče okolje, ki bo omogočilo razvoj rešitev za samovozeča vozila in kultiviranje tehnologij, da se bodo prilagajale človekovim potrebam. Model edinstvenega ekosistema predvideva vključevanje tudi drugih partnerjev in bo prenosljiv v druge države v okviru Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi. 

»Pojmovanje mobilnosti se danes radikalno spreminja. Če je bila ta še pred nedavnim vezana na lastništvo avtomobila, se danes preusmerja na sodoben javni potniški promet, solastništvo in souporabo vozil. Iz fosilnih goriv pa prehajamo na alternativna goriva, s poudarkom na električni energiji,« je v nagovoru dejal minister Gašperšič.

 

Slovenija v okviru ukrepov evropske kohezijske politike elektro mobilnost že aktivno vključuje tudi v ukrepe trajnostne mobilnosti. Primeri dobre prakse, ki se že izvajajo, pa so trajnostna parkirna politika, izdelava mobilnostnih načrtov institucij, zelena mestna logistika in izobraževalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti. Z električnimi vozili z ničelnim ogljičnim odtisom se v mestih zmanjšujejo obremenitve okolja. Spreminjajo pa se tudi naša razmišljanja. Za ponazoritev, ocene kažejo, da lahko eno vozilo v skupni rabi v mestih nadomesti do osem osebnih avtomobilov. V okviru pobude Slovenija - zelena referenčna država v digitalni Evropi - Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo že izvajata pilotni projekt souporabe električnih vozil Avant2Go. S tem projektom smo ena prvih držav na svetu, ki vpeljuje sodobno storitev, ki izhaja iz modela sodelovalnega gospodarstva in temelji na slovenskem znanju.

 

Med ukrepi za spodbujanje avtonomne mobilnosti je tudi podpis Memorandum o čezmejnem sodelovanju pri razvoju in preizkušanju električnih, povezanih in avtonomnih mobilnostnih storitev med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, ki ga je minister podpisal pred dnevi v Budimpešti. 
 

»S podpisom pisma o nameri za vzpostavitev enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za samovozeča vozila gremo še korak dlje. Z razvojem tega področja bo Slovenija še bliže državam, ki delajo najpomembnejše korake v razvoju avtonomne mobilnosti. Testiranje samovozečih vozil in strojno učenje upravljanja avtonomnih vozil sta velika izziva in če bomo uspešni, lahko to Slovenijo postavi na čelo držav, ki obvladujejo to tehnologijo. Vse s ciljem, da bi našim državljanom omogočili čim boljšo in varnejšo mobilnost. Poleg nove oblike mobilnosti pa to predstavlja tudi veliko gospodarsko priložnost v prihodnosti,« je izpostavil minister. Ob tem je dodal, da se že sedaj veseli rezultatov skupnega sodelovanja.