Skoči na vsebino

NOVICA

Označitev Dravske kolesarske poti velika pridobitev za turistično ponudbo

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je danes v okviru rednih obiskov na terenu s kolesom ogledal Dravsko kolesarsko pot, na kateri je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) letos zaključila s postavitvijo označb. “Kolesarska pot je speljana po izjemno lepih delih občin ob Dravi, skozi sadovnjake, zato je tudi njen del poimenovan Jabolčna pot. Gre za veliko pridobitev za turistično ponudbo teh krajev, sam pa sem navdušen, ker je ta pot zdaj označena od avstrijske do hrvaške meje v dolžini 145 kilometrov - od Dravograda do Središča ob Dravi. Z označevanjem daljinskih kolesarskih poti po Sloveniji bomo nadaljevali," je v Rušah napovedal minister.

Ureditev kolesarske povezave ob reki Dravi od meje s Hrvaško do meje z Avstrijo je del izgradnje državnega kolesarskega omrežja. V projekt Dravske kolesarske poti je vključenih 18 občin, tri razvojne agencije in en zavod za razvoj turizma. Trenutno se na pododsekih trase, kjer še ni zgrajena ustrezna infrastruktura za kolesarje, intenzivno pridobivajo projektna dokumentacija in potrebna zemljišča za gradnjo.

 
Kasneje se je minister v Mariboru srečal tudi z županom Mestne občine Maribor (MOM) Andrejem Fištravcem. Ogledala sta si potek preplastitve Tržaške ceste v Mariboru od križišča s Ptujsko do Lidla. Vrednost del je ocenjena na dobrega pol milijona evrov. Dela bodo predvidoma končana do konca maja.


V poletnih mesecih je predvidena tudi obnova štiripasovnice od Maribora proti Hočam. Vrednost investicije je 890 tisoč evrov. Jeseni pa se bo predvidoma začela gradnja t. i. Limbuške obvoznice. Trenutno potekajo odkupi zemljišč, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca. Ocenjena vrednost je skoraj 18 milijonov evrov; osem milijonov bo prispeval DRSI, deset milijonov pa MOM.