Skoči na vsebino

NOVICA

176. redna seja vlade

Vlada se ne strinja s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti Energetskega zakona

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje, da se ne strinja s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 78. in 82. člena Energetskega zakon. Mnenje je poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.
Vlada se ne strinja z navedbami in očitki pobudnikov o kršitvah ustave in meni, da so izpodbijane zakonske določbe skladne z ustavo in tudi pravom EU. Ob tem pobudniki po mnenju vlade ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude.

 

Vlada se je seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince.
ELES je od oktobra 2017 do marca 2018 v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je ključni dokument za nadaljevanje projekta, uspel rešiti zadeve, ki so bile v upravnem postopku ovira za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Tako je bil sklenjen dogovor z lastniki zemljišč na območju naselja Kamenščak, ki so podali izjavo, da so dobili zadovoljive odgovore na svoje zahteve. Prav tako je bil sklenjen dogovor še z nekaterimi lastniki zemljišč na območju Občine Videm pri Ptuju, ki so nasprotovali izdaji okoljevarstvenega soglasja. To je bilo nato izdano 21. 3. 2018.
 

Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Ljuba Žnidarja v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih 

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko pobudo Ljuba Žnidarja v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih in ga poslala Državnemu zboru RS.

Na pobudo Žnidarja, da se rok uporabnosti kompleta za prvo pomoč v vozilih iz pet let podaljša na deset let, vlada odgovarja, da Pravilnik o delih in opremi vozil ne določa roka trajanja celotnega kompleta za prvo pomoč, ampak ga pogojuje z veljavnim rokom uporabe zahtevanega sterilnega materiala. To pomeni, da če lastnik ali uporabnik vozila ali voznik zamenja sterilni material s pretečenim rokom uporabe za novejšega, komplet za prvo pomoč ustreza zahtevam navedenega pravilnika. Zamenjava celotnega kompleta tako sploh ni zahtevana niti potrebna, vsak posameznik pa se sam odloči, ali bo zamenjal samo del vsebine ali celoten komplet prve pomoči.

Kompleti za prvo pomoč za motoriste in avtomobiliste so sestavljeni tudi iz materialov in pripomočkov, ki predstavljajo tveganje za oskrbo poškodovanca, če je rok uporabe pretekel. To so vsi materiali, ki se nameščajo neposredno na poškodovano kožo. Koža namreč poškodovanca ščiti pred okužbami, v primeru poškodbe pa lahko nestrokovna obravnava povzroči neželene zdravstvene zaplete.

Vlada se strinja, da se rok uporabe kompletov za prvo pomoč podaljša na deset let, če lahko izdelovalec sanitetnega materiala v kompletu zagotovi, da bodo materiali, ki se nameščajo na poškodovano kožo, ustrezni in varni za uporabo deset let od izdelave oziroma pakiranja ter bodo tudi tak rok uporabe imeli označen na embalaži.

Glede poslančevega predloga, da bi lahko obliže in povoje uporabili pred iztekom njihove uporabnosti v raznih medicinskih ali negovalnih ustanovah, kjer potrebujejo veliko tovrstnih pripomočkov, vlada odgovarja, da bi lahko zbiranje in distribucijo zdravstvenega materiala, ki je sicer še uporaben, a bo rok uporabe kmalu potekel, zaupali organizacijam, ki imajo razvito dobro mrežo po lokalnih skupnostih, na primer Rdečemu križu Slovenije. Še vedno pa je ključno vprašanje, ali se bo ta material dejansko uporabil do roka uporabnosti. Zdravstveni material in pripomočki, ki jim je pretekel rok uporabe, se namreč v skladu s strokovnimi smernicami ne smejo uporabljati v zdravstvenem sistemu, če niso razglašene izredne razmere, saj predstavljajo določeno tveganje za zdravje uporabnika. Tveganju se je moč izogniti le z uporabo sterilnih oziroma varnih materialov.

 

Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

Vlada je s to uredbo podelila rudarsko pravico podjetju Marmor iz Sežane, in sicer za obdobje 42 let. V uredbi, ki je koncesijski akt, so določeni tudi pogoji za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje apnenca na omenjenem območju.

Ko bo uredba objavljena v Uradnem listu RS, bo moral izbrani nosilec rudarske pravice na Ministrstvo za infrastrukturo podati še predlog za sklenitev koncesijske pogodbe.