Skoči na vsebino

NOVICA

Ukinjenih 15 neustrezno zavarovanih in potencialno nevarnih nivojskih prehodov

Z dopolnitvami Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov se ukinja 15 neustrezno zavarovanih in potencialno nevarnih nivojskih prehodov. Pešci in drugi uporabniki bodo morali prečkati železniško progo glede na rešitve, ki so navedene ob ukinitvi - to so povezovalne ceste, nadvozi, podvozi itd. - ne bodo pa smeli prečkati proge tam, kjer so bili nevarni nivojski prehodi ukinjeni. 

Pravilnik o nivojskih prehodih določa, da se nivojske prehode uredi z avtomatskimi napravami za zavarovanje. Tiste, ki niso zavarovani, pregleda Komisija za nivojske prehode in poda oceno o ukinitvi ali preureditvi. Nivojski prehodi se običajno preuredijo istočasno ob izgradnji povezovalne ceste ali prvi rekonstrukciji oziroma ob prvi nadgradnji železniške proge ali po izgraditvi izvennivojskega križanja, kar je smiselno predvsem zaradi večjega števila infrastrukturnih projektov, cest in železnic. Tako so se na primer ob posodobitvi železniške proge Pragersko–Hodoš uredili vsi neustrezni prehodi, in sicer kar 78: 32 nivojskih prehodov je bilo ukinjenih, 27 nivojskih prehodov moderniziranih oz. je bilo urejeno zavarovanje z avtomatsko napravo za zavarovanje, 19 prehodov je bilo urejenih izvennivojsko, od tega 12 podvozov, 2 podhoda za pešce in 5 nadvozov. S tem je bil dosežen tudi bistveno večji učinek na področju varnosti. 

 

Na podlagi ugotovitev Komisije za nivojske prehode so bili zaradi neustreznosti ali novih rešitev z dopolnitvami omenjene odredbe ukinjeni naslednji cestno-železniški prehodi: 

 

Ukinitve NPr na glavni železniški progi G 60 Divača–Cepišče Prešnica

Nivojski prehod  Vzrok

1+943                   Obstoječe gozdne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Ureditev izvennivojskega križanja - podvoza v km 2+800

16+084                 Obstoječe gozdne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Ureditev izvennivojskega križanja - podvoza v km 16+391

16+39                   Nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda

 

Ukinitve NPr na glavni železniški progi G 64 Pivka–Ilirska Bistrica

Nivojski prehod  Vzrok

6+861                   Nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda

 

Ukinitve NPr na regionalni železniški progi R 31 Celje–Velenje

Nivojski prehod  Vzrok

24+725                 Zgrajena povezovalna pot

 

Ukinitve NPr na regionalni železniški progi R 32 d.m. Rogatec–Stranje–Grobelno

Nivojski prehod  Vzrok

27+247                 Zgrajena povezovalna pot

27+460                 Zgrajena povezovalna pot

50+829                 Zgrajena povezovalna pot

 

Ukinitev NPr na regionalni železniški progi R 33 d.m. Imeno–Stranje

Nivojski prehod  Vzrok

50+586                 Zgrajena povezovalna pot

 

Ukinitve NPr na regionalni železniški progi R 83 Grosuplje–Kočevje

Nivojski prehod  Vzrok

38+971                 Obstoječe gozdne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Ureditev poti do prehoda v km 38+689NP

42+647                 Obstoječe gozdne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Ureditev poti

48+227                 Obstoječe gozdne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Ureditev povezovalne poti na mestno cesto LK 172051

 

Ukinitev NPr na regionalni železniški progi R 42 Ljutomer–Gornja Radgona

Nivojski prehod  Vzrok
10+783                 Obstoječe javne poti za dostope lastnikov do zemljišč in nezadosten preglednostni prostor nezav. prehoda. Urejene dostopne ceste na prehodu v km 10+536

 

Ukinitev NPr na regionalni železniški progi R 80 d.m. Metlika–Novo mesto–Ljubljana

Nivojski prehod  Vzrok

122+704               Prehod že deset let ni v uporabi. Možnost vzpostavitve začasnega prehoda v primeru izrednih razmer

 

Ukinitev NPr na glavni železniški progi G 30 Zidani Most–Šentilj

Nivojski prehod  Vzrok
515+673               Se ukine po nadgradnji proge Zidani Most–Celje, ki je v teku.