Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Potisek o pomenu multimodalnosti, digitalizacije in novih tehnologij v logistiki

Državni sekretar mag. Klemen Potisek je danes na Logističnem kongresu v Portorožu izpostavil pomen multimodalnosti, digitalizacije in novih tehnologij za učinkovito delovanje logističnih in špediterskih podjetij ter izboljšanje njihove konkurenčnosti. »Vsem zahtevam gospodarstva bomo lahko sledili le, če bomo v poslovne procese znotraj oskrbovalne verige uvedli tehnološke novosti. V ta namen naša podjetja že izvajajo korake za uvedbo digitalizacije logističnih procesov, ki bodo vsekakor koristila tudi špediterskim podjetjem za namen optimizacije potovalnih poti ter s tem prevoznih stroškov,« je dejal Potisek. 

Poudaril je pomen multimodalnosti, ki temelji na popolni integraciji prometnih podsistemov in ki se zavzema za uporabo vseh oblik prevozov – cestnega, železniškega, vodnega in zračnega, pri čemer daje prednost prevozom, ki na danem območju ponujajo najboljšo mobilnost ljudi ali tovora.

 

Državni sekretar je izpostavil tudi pomen makroregionalnih strategij, ki »predstavljajo nov in inovativen model regionalnega razvoja in sodelovanja v Evropi ter vključujejo več kot 270 milijonov prebivalcev v 19 državah članicah EU in 12 sosednjih državah". Ob tem je dejal, da je Slovenija edina država v Evropi, ki je vključena kar v tri makroregije, in sicer v izvajanje Podonavske, Jadransko-jonske in Alpske strategije.

 

Dotaknil se je tudi sodelovanja Slovenije pri reševanju odprtih vprašanj na področju prometa na Zahodnem Balkanu. »Aktivnosti so usmerjene v iskanje skupnih poti za sinergijo in optimizacijo intermodalnosti v jugovzhodni Evropi ter odpravi administrativnih ovir na čezmejnih prehodih. Ker bo predvidoma sredi letošnjega leta začel delovati sekretariat transportne pogodbe, ki so jo lani v Trstu na vrhu držav Zahodnega Balkana podpisale države članice in Evropska komisija, verjamem, da se bodo dodatno pospešile aktivnosti, povezane s pospeševanjem regionalnega sodelovanja na področju prometa ter usklajevanjem nacionalnih zakonodaj držav Zahodnega Balkana s pravnim redom EU, kar zadeva promet in ustrezne socialne politike,« je še dejal državni sekretar.