Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Gašperšič na neformalnem zasedanju Sveta za energijo v Sofiji

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na neformalnem zasedanju Sveta za energijo v Sofiji, namenjenem razpravi o svežnju Čista energija, izpostavil, da Slovenija pozdravlja revizijo Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in revizijo Direktive o energetski učinkovitosti, a da so cilji Evropskega parlamenta zelo visoki. Poleg omenjenih direktiv je bila na zasedanju, ki ga je organiziralo bolgarsko predsedstvo, pozornost namenjena tudi Uredbi o upravljanju energetske unije in reviziji Uredbe Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

»Slovenija se strinja, da se cilji na področju obnovljivih virov energije povečajo na 27 odstotkov na ravni EU. Na področju energetske učinkovitosti branimo načelo kontinuitete in zato lahko podpiramo okvirni cilj 30 odstotkov. Prepričani smo, da ti cilji odražajo dovolj visoko ambicioznost EU, obenem pa spoštujejo resničnost in osnovno načelo stroškovne učinkovitosti,« je na zasedanju dejal minister Gašperšič.

 

Slovenija podpira zavezujoč EU cilj vsaj 27 odstotkov OVE v bruto končni porabi energije do 2030. Ob tem podpira tudi predlog, da države članice same določijo svoj delež OVE v končni rabi energije z upoštevanjem ukrepov in politik na drugih področjih, ki so vezane na spodbujanje rabe energije iz OVE, vendar pa vztraja, da se pri okoliščinah, ki vplivajo na višino določitve cilja, upoštevajo poleg že predlaganih tudi okoljske omejitve in prispevek držav članic k drugim okoljskim politikam unije, kot je zagotavljanje habitatov za ohranjanje biodiverzitete (Natura 2000).

 

Slovenija je podprla prenovo Uredbe ACER, ki prinaša številne nove pristojnosti agencije, nekatere vsebinsko tudi zelo zahtevne. Evropska komisija ocenjuje, da bo za izvajanje novih pristojnosti ACER potrebnih 18 dodatnih zaposlitev, kar Slovenija podpira. S predlagano uredbo ACER pridobiva večje pristojnosti na nadnacionalni ravni, kar je za integracijo trgov smiselno in verjetno tudi nujno potrebno, vendar gre za velike posege v suverenost držav članic. Zato Republika Slovenija opozarja, da je treba dosledneje določiti razmejitev pristojnosti ACER v razmerju do držav članic in nacionalnih regulativnih organov. Uredba mora določiti posege ACER v odločitve na nacionalni ravni kot izjeme in ne kot del splošne norme. Toliko bolj natančno mora biti predpisano, kdaj in na kakšen način ACER posega v odločitve na nacionalni ravni oziroma odločitve nacionalnega regulativnega organa.

 

"Na dosedanjih pogajanjih smo podprli prvotni predlog komisije in ga podpiramo še naprej. Rad bi poudaril, da se popolnoma strinjam s stališči komisarja. Za nas je ključnega pomena, da ACER ohrani splošne pristojnosti pri vseh čezmejnih vprašanjih, pri čemer se morajo te pristojnosti razviti samodejno z razvojem nove zakonodaje v zvezi s tem," je poudaril minister Gašperšič.


Vprašanje glede lokalnih pisarn in sedeža v Ljubljani, kjer je Slovenija nasprotovala predlogu komisije, je bilo rešeno v pogajanjih. Trenutno je dovoljeno ustanavljanje lokalnih pisarn, vendar je v predlogu sveta zapisano, da mora dati soglasje tudi država sedeža.